Beekdallandschap bij Ter Wupping

Datum: 
23 jun 2019 - 10:00

Beekdallandschap bij Ter Wupping 

Organisatie: KNNV Groningen en Oost-Groningen

 

Op 23 juni om 10.00 uur bezoeken we het oude hoeven- en beekdallandschap Ter Wupping met de Westeresch. Het is een oud rivierduinengebied met de Ruige berg en de Kieberg. Op de bolle es worden de akkers ecologisch beheerd om akkeronkruiden terug te krijgen in het landschap. Ze zijn eigendom van SBB, evenals de graslanden en de verscheidene bosjes en houtwallen.

Vogelwerkgroep: Lauwersmeer

Datum: 
7 dec 2019 - 08:30

Verwachte soorten: Bonte Strandlopers, Grote zaagbekken, middelste zaagbekken, ·brandgans, slechtvalk, Zeearend, kolgans, rotgans, smienten, pijlstaarten

Minicursus Dagvlinders Oldambt

Datum: 
20 jun 2019 - 19:30 tot 22:00

Minicursus dagvlinders herkennen


Koninklijke Nederlandse Natuurhistorische Vereniging afdeling Oost-Groningen organiseert i.s.m. IVN Westerwolde-Oldambt en Club Oldambtster Groen een minicursus Dagvlinders herkennen.

De minicursus wordt op donderdag 20 juni van 19.30 tot 22.00 uur gegeven in het museumgemaal “De Hoogte”, De Streep 19 in Nieuwolda.
Leden van de natuurverenigingen betalen € 5,-, niet-leden € 9,-. Inclusief een fraaie vlinderherkenningskaart.

Kolken in het Dollardgebied

Datum: 
17 aug 2019 - 10:00 tot 16:00

Deze excursie staat in het teken van de cultuurhistorie en natuur van kolken in de westelijke (Oldambt) en oostelijke boezem (Oldambt/Westerwolde) van de Dollard. De kolken zijn alle ontstaan zo ongeveer in de 16 en 17 de eeuw. De laatste kolken tijdens de Kerstvloed in 1717. In de eeuwen erna heeft de natuur zich in het water van de kolken ontwikkeld.

Beekdallandschap Ter Wupping

Datum: 
23 jun 2019 - 10:00 tot 15:00

Op zondag 23 juni om 10.00 uur bezoeken we het oude hoeven- en beekdallandschap Ter Wupping met de Westeresch.

De Tjamme

Datum: 
5 jun 2019 - 19:00 tot 21:30

Waar: Finsterwolde, parkeerplaats Wiegersweg, begin fietspad dat Tjamme inloopt of bij kijkscherm Tjammeplas

Korte beschrijving: jaarlijkse wandeling door het eerste natuurgebied wat op landbouwgrond in Groningen aangelegd is, deels bos, deels moeras en plas. De deelnemers nemen hun eigen 'specialiteit' mee, maar Han Bouman kent de weg. Vogels op de plas, libellen bij het moeras, waterbeestjes in de poelen, misschien mossen en korstmossen, voor elk wat  wils.
Bijzonderheden: opgave bij Han Bouman, bouman72@hotmail.com of 0597 333097

Vogelexcursie Hasbrucher Urwald

Datum: 
13 apr 2019 - 06:00

Onder leiding van Emo Klunder gaan we dit 'Urwald' bezoeken met natuurlijk veel aandacht voor bosvogels.

Ook de 1000 jaar oude eiken en hun ondergroei zijn de tocht van ca anderhalf uur vanaf Veendam meer dan waard. Neem leeftocht mee.

1e verzamelpunt 6:00 -  Veendam Autorama
2e verzamelpunt 6.30 uur - parkeerplaats afslag /Ausfahrt 12 Jemgum aan de A31 in Duitsland

Opgave bij:

Busexcursie naar Drenthe o.l.v. Gerard Schuitemaker

Datum: 
15 jun 2019 - 08:00

 
Eerste stop 09.45 op Schokland. De deelnemers krijgen daar koffie of thee met cake.
 
Vervolgens gaan we naar het Ketelmeer.  
We hebben hier een korte stop bij een uitzichttoren. Vanaf de toren is een zeearendennest op afstand zichtbaar. Tijdens de voorexcursie zaten er twee vogels bij het nest. Dus wellicht kunnen we hier iets van waarnemen.
Het rietveld voor de uitzichttorens is interessant voor baardmannetjes en andere rietvogels.
 
De eerder aangekondigde wandeling door de Mepper Hooilanden en de Geeserstroom is komen te vervallen.

Deel deze pagina

Abonneren op Groningen