(Trek) vogels spotten met IVN-KNNV

Datum: 
28 okt 2017 - 09:00

Rondje Lauwersmeer voor leden van KNNV en IVN. Kijker en/of telescoop meenemen!

Start bij parkeerterrein De Bonte Wever in Assen om 9.00 uur. Opgeven bij Heleen Medema:

Busexcursie naar Lauwersmeer o.l.v. Jan Timmer

Datum: 
21 okt 2017 - 08:15

In het najaar is het Lauwersmeergebied een verzamelplaats van grote hoeveelheden vogels, heel veel ganzen en zwanen (alle drie de soorten), maar ook steltlopers en roofvogels. We gaan dit spektakel bekijken. Waarschijnlijk brengen we ook een bezoek aan het wad. Op de waddendijk maken we kans op zeldzame vogels als fraters, sneeuwgorzen en heel misschien zelfs ijsgorzen. Het precieze programma en de route zijn op dit moment nog niet bekend. Na afloop sluiten we e.e.a. af met een pannenkoek. Terug in Amsterdam 21.00 uur.

Algemene excursie bij Woudbloem o.l.v. de Arthropodawerkgroep

Datum: 
28 mei 2017 - 10:00

In Ae's Woudbloem is nieuwe natuur tot ontwikkeling gebracht door vernatting. Het grondwaterpeil is fors verhoogd. Ook zijn terreinen geplagd en sloten gedempt of afgedamd om een natuurlijker grondwaterstand te krijgen.

Vogelfietstocht

Datum: 
31 mei 2017 - 09:00 tot 16:00

Ik ben weer bezig met de organisatie van de  vogelfietstocht(ca 30 km)  op woensdag 31 mei van 9.00 tot ca 16.00.
We gaan weer naar de vogelrijke Oostpolder en met de pont naar de Kropswolderbuitenpolder.
Er zijn in deze tijd  3 soorten sternen  kemphanen, grutto’s, snorren en (sprinkhaan)rietzangers etc  etc, te veel om op te noemen.
Erg  veel dus om te genieten van een mooie dag.
 
Lunchen kan weer bij de  “Waterjuffer” aan de rand van het meer in dit mooie gebied.
 

Vogelexcursie Zuidlaardermeer

Datum: 
3 mei 2017 - 18:00

Vogelexcursie Zuidlaardermeer e.o.

Aan de hand van dan beschikbare gegevens gaan we op stap richting Meerwijck, de Kropswolderbuitenpolder of aan de overkant bij Noordlaren. Een derde mogelijkheid zijn de nieuwe SBB-gebieden richting Slochteren, waar de sterns in 2016 waren. Vorige excursies leverden fraaie plaatjes op van o.a. zeearenden, steltkluten, zwarte, witwang- en witvleugelsterns en geoorde futen.

Vertrek Veendam Autorama 18.00 uur.
Opgave bij
- Tebbe Krijgsheld, krg@ziggo.nl

Stinzenplantenexcursie Fraeylemabborg Slochteren

Datum: 
9 apr 2017 - 10:00

Op zondag 9 april houden we een stinzenplantenexcursie op het landgoed van de Fraeylemaborg in Slochteren, en aansluitend misschien nog bij de Ennemaborg in Midwolda.

Vogelexcursie Ter Apelerbossen

Datum: 
2 apr 2017 - 07:30

We gaan het vroege voorjaarsgezang van de vogels beluisteren; deverschillende mezen uit elkaar houden,misschien beide boomkruipersoorten horen, de eerste zomergasten verwelkomen, roofvogels die territoria afgrenzen, etc.

Praktisch:

1e vertrekpunt Autorama Veendam vertrektijd 07.30
2e vertrekpunt parkeerplaats Kloostermuseum boschhuis, Ter Apel verzameltijd ca 08.00

Opgave bij Emo Klunder emoklunder@netvisit.nl 0598 630076 of Han Bouman bouman72@zonnet.nl 0597 333097

Deel deze pagina

Abonneren op Groningen