Excursie Het Zoert

Datum: 
27 mei 2018 - 10:00

Algemene excursie

Zondag 27 mei 2018, 10.00-12.00 uur.
Organisatie: KNNV
Plaats: Renneborgweg (buurtschap Weende bij) Vlagtwedde, bij de Ruiten Aa

Over het Noaberpad langs de Ruiten Aa die daar door het landschap meandert.
De Ruiten Aa is heringericht om voor de natuur meer kansen te scheppen.
We volgen het riviertje een eind en lopen daarna door open en half open velden. Langs bouwland, groenlanden, houtwallen en kleine bossen.
Wat we zien en/of horen kan vast wel iemand benoemen en zo kunnen we samen genieten tijdens de wandeling.

Excursie Hoorndermeeden

Datum: 
25 mrt 2018 - 10:00

Zondag 25 maart, 10.00 – 12.00 uur: Algemene KNNV excursie Hoorndermeden.

Plaats: Parkeerplaats voor het dorpshuis “De Voortgang”, Kerkstraat 10, 9698 AR Wedde.

Een algemene excursie door het natuurgebied "De Hoorndermeden".
Bijzonderheden: Het terrein kan drassig zijn. Goed waterdicht schoeisel wordt aanbevolen.

Vogelexcursie Ter Apel

Datum: 
31 mrt 2018 - 08:00

1e vertrekpunt Autorama Veendam, vertrektijd 07.30
2e vertrekpunt parkeerplaats Kloostermuseum Boschhuis, Ter Apel, verzameltijd ca 08.00
We gaan het vroege voorjaarsgezang van de vogels beluisteren; de verschillende mezen uit elkaar houden, de eerste zomergasten verwelkomen, roofvogels die territoria afgrenzen, etc.
Opgave bij Emo Klunder emoklunder@netvisit.nl 0598 630076
Annelies Bellers aac.bellers@live.nl 0599332531

 

Lezing Spitsbergen

Datum: 
6 feb 2018 - 20:00

Lezing Emo Klunder

In mei/juni 2017 maakte Emo Klunder een reis met de Plancius van Vlissingen naar Spitsbergen.
Onderweg deed hij het Schotse eiland Fair Isle, alsmede Jan Mayen aan.
Het verhaal gaat over de waarnemingen van Zeezoogdieren en Vogels en de landschappen waar zij leven.

Dorpshuis De Voortgang, Kerkstraat 10, 9698 AR Wedde

(Trek) vogels spotten met IVN-KNNV

Datum: 
28 okt 2017 - 09:00

Rondje Lauwersmeer voor leden van KNNV en IVN. Kijker en/of telescoop meenemen!

Start bij parkeerterrein De Bonte Wever in Assen om 9.00 uur. Opgeven bij Heleen Medema:

Busexcursie naar Lauwersmeer o.l.v. Jan Timmer

Datum: 
21 okt 2017 - 08:15

In het najaar is het Lauwersmeergebied een verzamelplaats van grote hoeveelheden vogels, heel veel ganzen en zwanen (alle drie de soorten), maar ook steltlopers en roofvogels. We gaan dit spektakel bekijken. Waarschijnlijk brengen we ook een bezoek aan het wad. Op de waddendijk maken we kans op zeldzame vogels als fraters, sneeuwgorzen en heel misschien zelfs ijsgorzen. Het precieze programma en de route zijn op dit moment nog niet bekend. Na afloop sluiten we e.e.a. af met een pannenkoek. Terug in Amsterdam 21.00 uur.

Algemene excursie bij Woudbloem o.l.v. de Arthropodawerkgroep

Datum: 
28 mei 2017 - 10:00

In Ae's Woudbloem is nieuwe natuur tot ontwikkeling gebracht door vernatting. Het grondwaterpeil is fors verhoogd. Ook zijn terreinen geplagd en sloten gedempt of afgedamd om een natuurlijker grondwaterstand te krijgen.

Vogelfietstocht

Datum: 
31 mei 2017 - 09:00 tot 16:00

Ik ben weer bezig met de organisatie van de  vogelfietstocht(ca 30 km)  op woensdag 31 mei van 9.00 tot ca 16.00.
We gaan weer naar de vogelrijke Oostpolder en met de pont naar de Kropswolderbuitenpolder.
Er zijn in deze tijd  3 soorten sternen  kemphanen, grutto’s, snorren en (sprinkhaan)rietzangers etc  etc, te veel om op te noemen.
Erg  veel dus om te genieten van een mooie dag.
 
Lunchen kan weer bij de  “Waterjuffer” aan de rand van het meer in dit mooie gebied.
 

Deel deze pagina

Abonneren op Groningen