Vogels van de Biesbosch

Datum: 
16 jun 2018 - 07:00

Dagexcursie

In de Brabantse Biesbosch gaan we langs verschillende uitkijkplekken kijken naar allerlei steltlopers en zangvogels. Natuurlijk hopen we ook de visarenden en zeearenden die daar broeden te zien.

KNNV Nijmegen | Beugense Peel, Visdel, Tovensche beek.

Datum: 
29 sep 2020 - 10:00

Dinsdag 29 sept. | 10.00 - 13.00 uur | KNNV Nijmegen | Beugense Peel, Visdel, Tovensche beek.

De flora en fauna van rijten, dellen, goren en krochten in de Peel. De historische ecologie van de Ullingsche bergen.

Vertrek: De Brink, Breestraat 26, 5845 AC Sint Anthonis.

KNNV Nijmegen | Keent

Datum: 
23 sep 2020 - 10:00

Woensdag 23 sept. | 10.00-14.00 uur | KNNV Nijmegen | Keent.

Een in 1938 afgesneden en gedempte Maasarm is over een lengte van 4 km terug uitgegraven en aan één zijde weer aan de rivier getakt. In de aanpalende uiterwaard is over een oppervlakte van ruim 3 km2 nieuwe natuur gemaakt door grond af te graven en nevengeulen aan te leggen. Ligging tussen Grave en Ravenstein.

KNNV Nijmegen | Groote Slink en Bunthorst: een levend schilderij in de Peel

Datum: 
15 sep 2020 - 10:00

Dinsdag 15 sept. | 10.00 - 14.00 uur | KNNV Nijmegen | Groote Slink en Bunthorst: een levend schilderij in de Peel.

Excursie met als thema: landschapsbiografie, flora en fauna.

Vertrek: P-plaats Bronlaak, Gemertseweg 36, 5841 Oploo [N272].

Excursieleider: Jan Nillesen [0485-574780].

Vooraanmelding bij de excursieleider is verplicht

 

KNNV Nijmegen | Maasheggen, Pradolina en tichelgaten in holocene rivierafzettingen, Oeffelt.

Datum: 
9 sep 2020 - 10:00

Woensdag 9 sept. | 10.00 - 14.00 uur | KNNV Nijmegen | Maasheggen, Pradolina en tichelgaten in holocene rivierafzettingen, Oeffelt.

De rivier wordt steeds aantrekkelijker voor flora en fauna. Oevers worden natuurlijker. De riviernatuur reageert bliksemsnel. Bevers, oeverzwaluwen en ijsvogels vinden hun weg naar de terrasranden.

Vertrek: Het Veerhuis Oeffelt, Veerweg 2, 5441 PL Oeffelt.

KNNV Nijmegen | Vierlingsbeekse Molenbeek.

Datum: 
18 aug 2020 - 10:00

Dinsdag 18 aug. | 10.00 - 13.00 uur | KNNV Nijmegen | Vierlingsbeekse Molenbeek.

Vertrek: Vierlingsbeekse watermolen, Grotestraat 121, 5821 AD Vierlingsbeek.

Excursieleider: Jan Nillesen [0485-574780].

Vooraanmelding bij de excursieleider is verplicht

Excursie naar Plateaux Hageven, Valkenswaard

Datum: 
18 jul 2020 - 08:30

Plateaux-Hageven is een gecombineerd Nederlands – Belgisch natuurgebied. We maken een rondwandeling door vooral het Nederlandse deel. Het is echter onvermijdelijk dat we ook een stukje door België gaan.

Deelnemers moeten dus een legitimatie bij zich hebben! 

Excursie naar de Brabantse Biesbosch

Datum: 
11 jul 2020 - 08:30

Het gebied Brabantse Biesbosch bij Werkendam behoeft nauwelijks meer toelichting. Sinds er ‘ruimte voor de rivier’ is geschapen is het een dorado voor vogels geworden. We rijden het gebied door vanaf de Bandijk en stoppen op interessante plekken.
Excursieleider: Hans Boekhout. Aanmelden door een email te sturen naar knnvijenl@live.nl

Openbare paddenstoelenexcursie in De Kaaistoep

Datum: 
18 okt 2020 - 10:00 tot 12:00

In verband met het 25-jarig onderzoek in De Kaaistoep worden dit jaar alle openbare excursies gehouden in De Kaaistoep. De Paddenstoelenwerkgroep neemt deze dag de tijd om door De Kaaistoep te wandelen en te laten zien welke paddenstoelen hier zoal voorkomen.

Vrijdagwandeling in De Gaas

Datum: 
9 okt 2020 - 09:00 tot 12:00

Bosgebied De Gaas is gelegen aan de westzijde van de gemeente Tilburg, ten zuiden van de spoorlijn en ingeklemd tussen de Bredaseweg en de wijk Witbrant. Het maakt deel uit van de landgoederenzone aan de noordzijde van de Bredaseweg en is een typisch heide ontginningsbos met veel grove den met bijmenging van berk, zomereik en Amerikaanse eik. Als struiklaag is lijsterbes, vuilboom en Amerikaanse vogelkers aanwezig. In het voorjaar van 2003 is een oppervlakte van ruim 8 hectare door brand verloren gegaan. Het grootste gedeelte hiervan is ingeplant voornamelijk met eik.

Deel deze pagina

Abonneren op Noord-Brabant