Vogels van de Biesbosch

Datum: 
16 jun 2018 - 07:00

Dagexcursie

In de Brabantse Biesbosch gaan we langs verschillende uitkijkplekken kijken naar allerlei steltlopers en zangvogels. Natuurlijk hopen we ook de visarenden en zeearenden die daar broeden te zien.

Maashorst. Wisenten en vogels

Datum: 
17 aug 2019 - 08:30

 

Maashorst. Wisenten en vogels

Maashorst is een 2400 hectare groot natuurgebied in Noord-Oost Brabant.
Staatsbosbeheer beheert 570 hectare van het gebied. We gaan proberen de kudde Wisenten te zien. Er zijn ook Taurossen en Exmoorpony’s uitgezet.
Voor de vogelaars: In de bossen zijn de Wespendief, de Havik, de Boomvalk, de Ransuil, de Zwarte specht en de Kruisbek waargenomen.

De Leijgraaf, libellen

Datum: 
3 aug 2019 - 08:30

 

De Leijgraaf, libellen

De Leijgraaf is een uitgegraven beekje in het oosten van Noord-Brabant.
(Leijgraaf betekent: gegraven loop.)
We gaan hier op zoek naar libellen.

Biodiversiteit

Datum: 
19 jul 2019 - 19:00

Een exclusieve lezing door Drs.B.J.E.(Ben) ten Brink tijdens de expositie ‘Voorbij de Atlas‘ op vrijdag 19 juli.

Ooit was deze plaat van Koekkoek in alle klaslokalen aanwezig om de kinderen het dierlijk en plantaardig leven in de sloot te tonen. De afgelopen decennia heeft de aarde ingrijpende veranderingen ondergaan. Is het slootje dat we buiten aantreffen nog wel vol leven?

De expositie ‘Voorbij de Atlas’ refereert ook aan de klimatologische en ontwrichtende veranderingen door toedoen van de mens.

Natuurgebied Het Oudland

Datum: 
21 jul 2019 - 08:30 tot 12:00

 

Op zondag 21 juli organiseert de KNNV/IVN afd. Roosendaal een wandeling o.l.v. een natuurgids naar het Oudland wat gelegen is ten zuidoosten van Steenbergen.

Het Oudland ligt op de Naad van Brabant waar pleistoceen zand overgaat in zeekleigebied. Hier werd veen ontgonnen in de 13de eeuw. In het lager gedeelte zijn nog veenputten te vinden en in het hoger gelegen noordelijk gebied is de verkaveling zichtbaar.

Lezing: Werkgroepen presenteren zich

Datum: 
29 okt 2019 - 19:30 tot 22:00

Op dinsdag 29 oktober organiseert de KNNV/IVN afd. Roosendaal een avondprogramma waarbij de  verschillende werkgroepen binnen de KNNV aan de hand van beelden vertellen over hun activiteiten.

De natuurvereniging kent een groot aantal werkgroepen die zich met name inzetten om een specifiek onderdeel van de natuur te bestuderen, te inventariseren en waar mogelijk wat kwetsbaar is te beschermen.

Lezing: Bijen, een interessant volk

Datum: 
15 okt 2019 - 19:30 tot 22:00

Op dinsdag 15 oktober organiseert de KNNV/IVN afd. Roosendaal een lezing over het houden van bijen en Willem Boot, de spreker,  gaat vervolgens specifiek in op de bestuiving van diverse teelten in de land- en tuinbouw.

Lezing: Veenmossen, meer dan 100 soorten

Datum: 
1 okt 2019 - 19:30 tot 22:00

Op dinsdag 1 oktober organiseert de KNNV/IVN afd. Roosendaal een lezing over veenmossen. Rudi Zielman weet er veel over te vertellen en zal tips geven bij het determineren.

Maandagwandeling naar Vlijmens Ven

Datum: 
22 jul 2019 - 09:00 tot 29 jul 2019 - 14:00

Het Vlijmens Ven ligt in Vlijmen, aan de zuidkant van de Meerdijk en de Heidijk. Dit natuurgebied is een kwelwatergebied dat bestaat uit akkers, graslanden en bos. Het vormt ecologisch gezien één gebied met de Moerputten en het Bossche Broek ten zuidwesten van 's-Hertogenbosch. Het landschap is de afgelopen jaren flink veranderd. De blauwgraslanden in het natuurgebied gaan zich de komende jaren verder ontwikkelen. Er ontstaat een prachtig gebied met zeldzame natte natuur.

Deel deze pagina

Abonneren op Noord-Brabant