Elswout

Datum: 
28 sep 2019 - 08:30

 

Elswout, paddenstoelen

Elswout is een van de oudste bewaarde landgoederen in Nederland.
Het ligt bij Overveen en is eigendom van Staatsbosbeheer.
Elswout maakt deel uit van het Nationaal Park Zuid-Kennemerland, dat een Natura 2000-gebied is.
Ans den Haan met Karel Gort, tel 06 1995 4952

Alkmaar-Den Helder: Excursie Plantenwerkgroep neer Heiloo

Datum: 
6 aug 2019 - 19:30

 

Dinsdag 6 augustus: Excursie Plantenwerkgroep naar Landgoed Willibrordus, Heiloo


Deze avond bekijken we de plantengroei op het Landgoed Willibrordus in Heiloo.
Verzamelen om 19.30 uur bij de ingang van de ronde kerk (de cultuurkoepel) aan Het Kerkenpad.

Alkmaar-Den Helder: excursie Plantenwerkgroep naar Winkel

Datum: 
16 jul 2019 - 19:30

 

Dinsdag 16 juli: Excursie Plantenwerkgroep naar Golfbaan Regthuys, Winkel

We hebben eerder een deel van de golfbaan in Winkel bekeken en ontdekten toen een groeiplaats van moeraswespenorchis. Vanavond gaan we het resterende deel inventariseren.
Verzamelen om 19.30 uur bij het clubgebouw. Adres: Limmerschouw 49b, Winkel.
Jeanette den Herder neemt vanavond de honneurs waar.

Dagexcursie Kennemerstrand en de Zuidpier van IJmuiden

Datum: 
24 aug 2019 - 08:30
Tijdens deze gecombineerde vogel- en plantenexcursie bezoeken wij ’s morgens de Zuidpier van IJmuiden en ’s middags het Kennemerstrand. De Zuidpier van IJmuiden is onder vogelaars een echte hotspot, vooral in de winter. Maar op de vloedlijn tegen de pier aan, op het strand en op en tussen de basaltblokken langs de pier zijn altijd leuke waarnemingen te doen. Diverse soortenmeeuwen, stormvogels, strandlopers en plevieren zijn soorten die daar graag foerageren. In augustus zijn groepen zwaluwen, kwikstaarten en Graspiepers aanwezig.

Alkmaar-Den Helder: excursie Paddenstoelenwerkgroep naar het Ilperveld

Datum: 
28 sep 2019 - 10:30

 

Zaterdag 28 september: excursie Paddenstoelenwerkgroep naar het Ilperveld, NEM excursie

Vertrek 10:30 uur vanaf het voormalige bezoekerscentrum van het Ilperveld.
Adres: Kanaaldijk 32A /1121NX /Landsmeer of om 9:30 vanaf de noordkant van station Alkmaar centraal.
We gaan met een boot met schipper het veenweidegebied in om op 2 verschillende eilandjes naar paddenstoelen te zoeken. 

Alkmaar-Den Helder: excursie Paddenstoelenwerkgroep naar Heiloo

Datum: 
21 sep 2019 - 10:30

 

Zaterdag 21 september: excursie Paddenstoelenwerkgroep naar het Heilooërbos.  

Vertrek 10:30 uur vanaf de Kattenberg, schuin tegenover het landhuis Nyenburg aan de westkant van de Kennemerstraatweg. Parkeren in de berm van de Nyenburgerweg ten noorden van het landhuis of aan het eind van de Westerweg /begin Komlaan bij tuincentrum Meijer. 

 

Plantenexcursie Groeve Oostermeent

Datum: 
25 aug 2019 - 10:00

We gaan planten kijken in de voormalige zandafgra­ving "Groeve Oostermeent. Het gebied bestaat voor­namelijk uit zeer arme zandgrond. Er zijn diverse poelen gegraven die worden gevoed door kwel- en regenwater. Er is een heidevegetatie ontstaan waarin soorten als klokjesgentiaan, kleine- en ronde zonne­dauw, grote wolfsklauw en veenpluis zijn te vinden.

Excursie (korst)mossen in Gijzenveen, onder leiding van Theo van Mens

Datum: 
14 jul 2019 - 10:00

Dit zeer gevarieerde terrein kent diverse biotopen, zoals water, veen en zand. Vooral voor mossen een interessant terrein. Bij de voorbereiding begin ik al met een inventarisatie, maar ik hoop ook met jullie weer andere soorten te vinden.
NEEM JE LOEP MEE EN JE FOTOTOESTEL, POTLOOD EN PAPIER!


Let op: Voor deze excursie kun je je uiterlijk op 11 juli opgeven bij Theo van Mens (0630825198) en/of theovanmens@gmail.com). Bij bijvoorbeeld heel slecht weer of een te grote of kleine opkomst kunnen we dan contact met je opnemen.

Deel deze pagina

Abonneren op Noord-Holland