Braakballen pluizen o.l.v. van Nico Jonker & Geert Timmermans

Datum: 
21 feb 2017 - 20:00

Muizen, woelmuizen en spitsmuizen zien we maar zelden en het vangen ervan is doorgaans zeer tijdsintensief en bovendien weinig succesvol. Het is dus raden naar de verspreiding van de verschillende soorten. Uilen kunnen ons daarbij helpen door te onderzoeken wat uilen zoal gegeten hebben. Het mooie van dit onderzoek is dat uilen vaak dichtbij hun nest voedsel halen en het uitpluizen van braakballen dus informatie geeft over de directe omgeving van de nestplaats.

Vroege vogel excursie op de fiets o.l.v. Tobias Woldendorp

Datum: 
8 apr 2017 - 05:00

Anders dan vorig jaar verzamelen we op dringend verzoek al om 05.00 uur in het Diemerpark, bij de afrit van de Nesciobrug over het Amsterdam-Rijnkanaal (IJburgzijde). Het is wel, net als voorgaande jaren, een fietsexcursie met diverse afstapmomenten om te luisteren naar de blauwborst (zeker), rietzanger en nachtegaal (waarschijnlijk, zeker nu de opwarming van de aarde doorzet) en om mogelijk later bij daglicht pleisterende beflijsters te spotten. We doen ook de Diemer Vijfhoek aan (appelvinken, cettizangers en grote zilverreigers kunnen zomaar in beeld komen).

Excursie naar Broek in Waterland (vogelen)

Datum: 
11 feb 2017 - 09:00 tot 18:00

We maken een trektocht door de polders boven Amsterdam. In het verleden zagen we hier kemphanen. Lukt het ons nog een keer deze prachtige vogels te spotten of is het er nog te vroeg voor? Afhankelijk van recente waarnemingen wijken we eventueel af van de route.

Deel deze pagina

Abonneren op Noord-Holland