Vol! Vogelcursus KNNV Zwolle 2017

Datum: 
17 jan 2017 - 19:45 tot 13 jun 2017 - 21:45

 

In januari start opnieuw de basiscursus Vogels Kijken rond Zwolle o.l.v. Peter van Dam en tijdens excursies ondersteund door o.a. Hennie Bruggeman en Henk Selhorst. Nadat de cursus het afgelopen jaar plaats maakte voor een eerste vervolgcursus, beginnen we helemaal van voor af aan met de cursus voor beginners en de vogelaars die nog moeite hebben met het herkennen van veel soorten vogels in het vrije veld.

minicursus Vlinders herkennen

Datum: 
15 jun 2019 - 11:00 tot 13:00

KNNV Afdeling Deventer organiseert op 15 juni en 22 juni 2019 een minicursus 'Vlinders herkennen'. Leer in één ochtend en een excursie hoe je tuinvlinders kan herkennen en benoemen. En leer hoe je vlinders in jouw tuin krijgt.

Excursie Smalenbroek (natuurbeleving)

Datum: 
15 sep 2019 - 09:00 tot 12:00

Het landgoed Smalenbroek, 87 ha ligt ten zuiden van Enschede ingeklemd tussen de Knalhuttenweg, de Smalenbroeksweg, de Buurserstraat en de woonwijk Stroinkslanden.
Het Smalenbroek, gelegen op de zuidflank van de stuwwal Oldenzaal-Enschede, bestond al in 1346 als landgoed van Gerhardus van de Heuven.

Excursie Singraven (herfst)

Datum: 
29 sep 2019 - 09:00 tot 12:00

Landgoed Singraven bij Denekamp wordt voor het eerst genoemd in 1381 als agrarisch boerenhofstede ‘Hof ten Singraven’.
Het landgoed is in handen van verschillende families geweest. De heer W.F.J. Laan was de laatste particuliere bewoner.
In 1956 gaf hij het landgoed in eigendom aan de Stichting Edwina Van Heek. In 1966 stierf de heer Laan, hij was kinderloos.

Excursie Noordijkerveld (natuurbeleving)

Datum: 
18 aug 2019 - 09:00 tot 12:00

Net over de provinciegrens met Gelderland tussen Gelselaar en Markvelde ligt het Noordijkerveld. Van oorsprong was het Noordijkerveld een natte en vochtige heide met vennen. In het begin van de vorige eeuw is het grootste deel ontgonnen tot gras en akkerland. Er ontstond een landbouwgebied met natte weilanden en akkers op schrale zandgrond, afgewisseld met bosjes.
Door het gebied werd een spoorbaan van Neede naar Hellendoorn aangelegd. Het zand dat nodig was voor het verhogen van de spoordijk werd in de omgeving naast de spoorlijn gewonnen.

Excursie Kanaal Almelo-Nordhorn (planten)

Datum: 
6 jul 2019 - 09:00 tot 13:15

Op deze excursie lopen we langs het kanaal naar de Duitse grens. We gaan kijken naar de planten in de bermen langs het kanaal maar ook naar de insecten.
De bermen worden al decennia lang als hooiland beheerd. Doordat het kanaal verschillende bodems doorsnijdt, is er een gevarieerde plantengroei ontstaan.
Hoewel de rijkdom aan planten achterruit is gegaan, is er nog voldoende te zien.

Excursie Haaksbergerveen (hoogveen)

Datum: 
28 jul 2019 - 09:00 tot 12:00

Het Haaksbergerveen is 32 ha. groot en ligt ten zuidoosten van Haaksbergen tegen de Duitse grens. Dit veengebied bestaat uit al-dan-niet vergraven hoogveen.
Het veen is verraderlijk, maar prachtig. Verraderlijk, omdat het veendek heel dun kan zijn. Onder het veendek bevindt zich moeras.
Het veen heeft een stevige klei- en leemlaag, maar die zit redelijk diep. De hogere delen, waar weinig of geen turf gestoken is, zijn begroeid met dopheide of vochtige struikvegetatie
In het lage centrale, uitgeveende gebied heeft zich een fraaie veenmosvegetatie ontwikkeld.

Deel deze pagina

Abonneren op Overijssel