Vogelexcursie naar de Westplaat

Datum: 
14 apr 2017 - 07:30

De Westplaat wordt al meer dan 40 jaar door ons geteld en is een gebied dat sterk aan veranderingen onderhevig is. Langzamerhand neemt de begroeiing van het slik dat niet continu onderloopt bij vloed toe. De bosjes langs het pad naar de vroegere kijkhut de Bonte Piet beginnen uit te groeien tot een dichte bossage waar zelfs de havik jaarlijks broed.
Toch wordt het gebied nog steeds bezocht door duizenden steltlopers die hier fourageren op de slikken tijdens hun tocht van de broedgebieden naar de overwinteringgebieden.

Op zoek naar de Veldleeuwerik

In 2019 hadden we ons voorgenomen om in ca. 3 uurtjes een fietsritje door een deel van de Bollenstreek te maken met als doel te genieten van de zomerse zang van de Veldleeuwerik.

Op "vogeljacht" in de Boterhuispolder

Datum: 
6 jun 2020 - 08:00

De vogeljacht nemen we natuurlijk niet al te letterlijk.
Maar met telescoop, verrekijker en camera kunnen we ook goed schieten.
Plaatjes dan wel.

Startactiviteit "Samen wijs met de Patrijs" in de Hogeveense Polder

Datum: 
4 apr 2020 - 09:30

Ook in 2020 tellen vrijwilligers van de Agrarische Natuur- en Landschapsvereniging Geestgrond Patrijzen in de streek. En bollentelers treffen maatregelen op het land die beschutting en voedsel bieden aan de Patrijs.

Op deze startactiviteit zullen we ingaan wat er allemaal voor de Patrijs gebeurt. Aansluitend kunnen aanwezigen zich aansluiten bij veldexcursies naar de Hogeveense Polder. Dit onder begeleiding van een gids.

Bezoek Hollandsdiep

Datum: 
13 sep 2020 - 10:00

Onder leiding van Paul Boddeke bezoeken een tweetal
intergetijdegebieden langs het Hollands Diep.
Het zijn natuurontwikkelingsterreinen waar je de eerste stadia van
intergetijdevegetaties kunt bewonderen (fonteinkruidveldjes,
nopjeswier+sterrenkroos, velden met waterereprijssoorten,
slijkgroen, naaldwaterbies en tandzaadvelden) en beginnende
biezenvegetaties. Daarnaast zijn er uiteraard ook rietvelden en
schietwilgenbossen.
Bijzondere soorten van de gebieden zijn o.a. stinkende kamille,

Excursie stadsflora Den Haag ;Floron Hollands Duin. (06-06-2020)(Aanmelden)

Datum: 
6 jun 2020 - 10:00

EXCURSIE STADSFLORA DEN HAAG (FLORON HOLLANDS DUIN)

Zaterdag 6 juni 2020 10:00

Vandaag inventariseren we in Den Haag onder leiding van Peter Hegi de stadsflora in het kilometerhok 81-454 voor Het Nieuwe Strepen.

Dit stadshok bestaat uit ondermeer oude stedenbouw, naoorlogse hoogbouw en grachten.

Klaas Kromhout excursie

Datum: 
6 jun 2020 - 00:01

Houd deze datum vrij!
Nadere gegevens volgen.

(De elders gegeven informatie "Vind plaats in Zuid Holland" betekent hier: het vertrek is vanuit Zuid Holland)

Deel deze pagina

Abonneren op Zuid-Holland