Vanaf januari 2015 is dit een gezamenlijke werkgroep van KNNV en IVN.
In 2012 is door een aantal mensen gestart met het inventariseren van paddenstoelen op het landgoed Bredius. Inmiddels zijn er ruim 200 soorten waargenomen.
Door de ligging langs de Oude Rijn, waardoor het landgoed uit kleigrond bestaat en door de aanwezigheid van oude bomen komen hier veel bijzondere paddenstoelen voor, de zogenaamde kleibospaddenstoelen.

De werkgroep bestaat inmiddels uit tien personen en houdt zich bezig met:
– Het inventariseren van het Brediuspark
   (één à tweemaal per maand op de maandagmiddag).

– De exemplaren die niet in het veld op naam gebracht kunnen worden gaan mee naar 
   huis en worden door leden thuisgedetermineerd.
– Microscopie-bijeenkomsten met begeleiding in het omgaan met de microscoop en het
   determineren op basis van microscopische kenmerken (zaterdag).
– Het verzamelen van determinatiesleutels en literatuur.
– Bezoeken van andere interessante gebieden, zoals De Haeck (Noorden/Nieuwkoop) 
   en het Linschoterbos.
– Geven/ondersteunen van paddenstoelenexcursies en lezingen
– Het gebruiken van de inventarisatielijsten en bevindingen als advies voor het
   beheer van het Brediuspark.

Coördinator Anja Knijff, tel: 0348-401941; e-mail: paddenstoelen@woerden.knnv.nl

2020 Paddenstoelenwerkgroep KNNV-IVN

Microscopiebijeenkomsten: in principe elke 2e zaterdag van de maand 
van 09.30 uur tot 11.30 uur in NME Centrum InBredius

8 februari
14 maart
11 april
16 mei (N.B. 3e zaterdag)
13 juni
11 juli
8 augustus
12 september
10 oktober
14 november
12 december

 

Inventarisaties voorjaar:

13 maart: 10.00 uur Mossen in De Haeck
27 maart: 09.30 uur Korstmossen in het Brediuspark
25 april: 09.30 uur Inventarisatie paddenstoelen in het Brediuspark
6 mei: 09.30 uur Inventarisatie Landgoed Linschoten

Meer informatie over de paddenstoelenwerkgroep en aanmelden nieuwe deelnemers bij
Anja Knijff-Janmaat.

 

 

Foto's YSM

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deel deze pagina