Foto's.... ©.

Activiteiten vogelwerkgroep.

Vogelexcursies.
Bijna elke maand gaan we op vogelexcursie. Met de wensen van de leden wordt rekening gehouden, men kan aan de excursie-programmaleider doorgeven waar en wanneer men ergens naar toe wil. Bijv. in het voor- en najaar kunnen we er speciaal voor trekvogels op uit gaan. Zo kan een zangvogelexcursie alleen tussen maart en juni plaatsvinden, is de jaarlijkse “Brouwersdam excursie” gericht op Zeevogels in de winter en bezoeken we tijdens de traditionele Vogelkijkhuttentocht, die in augustus of september plaatsvindt, de Vogelkijkhutten in onze regio. In juni gaan we op een warme droge avond  in de bossen rond Putte op zoek naar de Nachtzwaluw.

Informatie excursies.
Regelmatig vinden vogelexcursies plaats, doorgaans onder leiding van een ervaren vogelaar. Voor meer informatie kunt u terecht bij Elly S. Excursies en contactpersoon e-mail: Contact.

De VWG is geen excursieclub.
De meeste leden nemen actief deel aan minimaal één activiteit van een subwerkgroep. Deelname aan de activiteiten van een subwerkgroep is niet geheel vrijblijvend, wij verwachten wel dat je bereid bent om je actief voor minstens één seizoen in te willen zetten! En bedenk dat alle leden naast hun hobby ook werk hebben, dus veel tijd hoeft het niet te kosten. En mocht je nog niet over voldoende kennis beschikken, dan is meedoen aan zoveel mogelijk activiteiten de manier om je kennis te vergroten. Van sommige telprojecten, zoals de broedvogelinventarisaties, worden ingebonden verslagen gemaakt, die we “Mededelingen” noemen. Daar hebben we er inmiddels al een stuk of 20 van gemaakt.

Vertrek- / verzamelplaats excursies.
De maandelijkse vogelexcursies vertrekken over het algemeen vanaf het parkeerterrein van Sportpunt Zeeland in Goes. Bij uitzondering, maar dan wordt het duidelijk van tevoren gezegd, vertrekken we ook wel eens bij de “carpool parkeerplaats” afslag Colijnsplaat aan de voet van de Zeelandbrug of de parkeerplaats bij de afslag Wolphaartsdijk /Wilhelminadorp langs de Delta weg of  de carpool bij Vierwegen Kapelle langs de A 58 en ook in Rilland kunnen mensen aansluiten. We verdelen ons zoveel mogelijk over de auto’s en bespreken van tevoren met de bestuurder over een eventuele tegemoetkoming in de brandstofkosten. Vraag altijd of de bestuurder een inzittendenverzekering heeft.
De excursieleider beslist bij slecht weer of het zinvol is om de excursie door te laten gaan. Van tevoren wordt vermeld of het om een halve dan wel hele dag excursie gaat. Houd er echter rekening mee dat de tijd niet altijd exact te plannen is! 

Individuele reisjes leden 
Worden soms een reisje georganiseerd met een verre bestemming voor een vogelkijkreis. Zo zijn we al een lang weekeinde in het Oostvaardersplassengebied geweest, in 2007 enkele dagen in Duitsland om naar duizenden Kraanvogels te kijken en in april 2009 naar Essonne in Frankrijk om Grielen te zien. In oktober 2011 zijn enkele van onze leden een lang weekeinde op Texel geweest om daar de trekogels te gaan kijken. 
Regionale (broed) Vogelinventarisaties. 
Per seizoen/ per jaar nemen we deel aan landelijke of regionale (broed) Vogelinventarisaties, op aanvraag van SOVON, Vogelbescherming Nederland of een regionale natuurbeschermingsorganisatie.

Zeeuwse Vogelaarsdag.
Jaarlijks vindt er in de regio een Zeeuwse Vogelaarsdag plaats. Op uitnodiging van één van de VWG’s  in Zeeland gaan we dan gezamenlijk in het gebied van deze VWG op excursie. Eenmaal per jaar komen alle Zeeuwse Vogelaars een avond bijeen om door middel van lezingen en presentaties van elkaars activiteiten op de hoogte gesteld te worden. Twee maal per jaar vindt er een Zeeuws Vogelaarsoverleg plaats, onze VWG doet hier ook aan mee.

Vogeltrektellingen. 
Individuele leden nemen deel aan de vogeltrektellingen in het najaar op onze Bevelandse telpost, bij de Banjaard op de aanzet van de Oosterscheldekering. In het voorjaar tellen we bij de telpost Breskens. Zie info hierover op www.deltabirding.nl of www.trektellen.nl

Foto's..... ©.

Deel deze pagina