Foto Bram T. ©. Schorretje tussen Katseveer en het Goese Sas.

Bontbekplevier bescherming van broedplaats en verslagen.

Startdatum project: februari 2006 is gestopt in 2010.

Waar ging het om.
Bescherming van een broedplaats voor kalegrondbroeders gelegen aan de Oosterschelde, ca. 1 km ten noorden van Wilhelminadorp.

Bescherming van de bontbekplevier.
In het Zeeuwse kustgebied is door afnemende landschappelijke dynamiek en door toenemende recreatie slechts een gering aantal locaties voor kalegrondbroeders nog beschikbaar. De locatie waar het hier om gaat is een klein schelpenstrandje gelegen aan een schorretje tussen Katseveer en het Goese Sas. De Bontbekplevier heeft hier tot een aantal jaren geleden nog gebroed maar wordt m.n. verstoord door loslopende honden. 
Het strandje ligt langs een route waar veel mensen een wandeling maken, met of zonder hond. Het schor en strandje zijn in het kader van Natuurbeschermingswet niet toegankelijk maar dit is niet duidelijk aangegeven. Desondanks vindt toch regelmatig betreding plaats.

Wat willen we gaan doen.
We willen tijdens het broedseizoen het strandje afrasteren waardoor mensen en m.n. honden het gebiedje minder gemakkelijk kunnen betreden. De voorbijgangers worden via een informatiepaneel op de hoogte gebracht waarom het schorretje met schelpenstrandje afgerasterd is.

We onderscheiden de volgende stappen.
1. Een klein gedeelte van het schelpenstrandje afplaggen - maart 2006. Een deel van het strandje is overgroeid met grassen. Door dit af te plaggen neemt het oppervlak dat geschikt is voor kalegrondbroeders behoorlijk toe.

2. Plaatsen afrastering - maart 2006. Dit wordt in de vorm van een ‘schapenraster’ uitgevoerd en dusdanig dat betreding door honden ook bij laag water niet eenvoudig meer is. Ook de kans op betreding door mensen zal afnemen.

3. Monitoren broedparen en broedsucces. Vrijwilligers tellen regelmatig het aantal broedparen en volgen het broedsucces. Aan de hand daarvan kan worden vastgesteld of afrasteren effect heeft.

4. Informatie en voorlichting. Na plaatsing van het raster zal een infobord worden geplaatst. Via een persbericht zal informatie worden verstrekt aan de media.

Wat willen we met dit project bereiken.
Een betere broedomgeving creëren voor m.n. kalegrondbroeders zoals Bontbekplevier.
Kennis en bewustwording bij voorbijgangers/omwonenden bijbrengen dat dit een broedplaats is voor kwetsbare/bedreigde Vogelsoorten.

Uitvoering project.
WetlandWacht (inmiddels daar mee gestopt) Bram T. als vrijwilliger van Vogelbescherming NederlanStichting Landschapsbeheer Zeeland: Nanning-J- H. (coördinator Soortenbeleid)
Nationaal Park Oosterschelde: Rûna K. (coördinator Voorlichting en Educatie)

Bij het project betrokken partijen:
Dijkbeheerder: Waterschap Zeeuwse Eilanden.
Grondeigenaar: Koninklijke Wilhelminapolder.
De pachter van de dijk.

Tekst: Bram T. en Bram J. († 2017) als vrijwilliger van Vogelbescherming Nederland.


Verslagen bontbekplevier.

U kunt de verslagen bekijken in PDF formaat. Als u geen PDF-reader heeft dan kunt u die downloaden door hier te klikken                                                                    

 

 

Titel Jaar Auteur Pdf
Project Bontbekplevier
2010  Bram Tissink & Bram Janse († 2017) Openen
Project Bontbekplevier                            2009   Bram Tissink  Openen
Project Bontbekplevier  2008  Bram Tissink  Openen
Project Bontbekplevier  2007  Bram Tissink  Openen
Project Bontbekplevier   2006  Bram Tissink  Openen

 

 

 

 


Foto Niek O. ©. bontbekplevier in zomerkleed.

Deel deze pagina