Foto Niek O. ©. blauwborst Vliete Polder Wissenkerke.

Broedvogelonderzoek info en verslagen tot 1979

Broedvogels gevolgd.
Door de leden van VWG De Bevelanden worden door middel van werkgroepjes diverse kritische soorten broedvogels gevolgd. Zo is er een Uilenwerkgroep en een werkgroep Roofvogelwerkgroe
Jaarlijkse tellingen.
Ook worden jaarlijks de Huiszwaluwen en de Blauwe Reigerkolonies geteld. De kolonies van diverse Meeuwen, Sterns en Steltlopers soorten worden door het RIKZ geteld. De tellingen van de Lepelaarkolonies worden door de werkgroep Lepelaar verzorgd.
 
Telplots met behulp van losse waarnemingen.
In de toekomst is het de bedoeling om meer te weten te komen over het voorkomen van enkele zorgelijke soorten (rodelijstsoorten) op de Bevelanden. Dit door middel van enkele telplots maar ook met behulp van losse waarnemingen gedaan door leden van de VWG.
Maar ook uw hulp en waarnemingen zijn van harte welkom, neem gerust eens contact op.
 
Van de volgende soorten willen wij graag wat meer weten.
Van de volgende soorten willen wij graag wat meer weten: Patrijs, Groene Specht, Grote Lijster, Zomertortel, Veldleeuwerik, Zwarte Roodstaart, Koekoek, Ransuil, Spotvogel, Grauwe Vliegenvanger en Wielewaal.


Broedvogelonderzoek verslagen.
U kunt de verslagen bekijken in PDF formaat. Als u geen PDF-reader heeft dan kunt u die downloaden door hier te klikken                                                                    

 

Hieronder de nog steeds ontbrekende broedvogelinventarisatie verslagen.

Titel Jaar Auteur Pdf
Broedvogelinventarisatie?.....                                       2018  ?.... Openen
Broedvogelinventarisatie?  2017     Openen
Broedvogelinventarisatie?  2016    Openen 
Broedvogelinventarisatie?  2015    Openen
Broedvogelinventarisatie?  2014    Openen 
Broedvogelinventarisatie?  2013   Openen
Broedvogelinventarisatie?  2012   Openen
Broedvogelinventarisatie?  2011   Openen  

 

 

 

 
Broedvogelonderzoek verslagen en dergelijke vanaf 1979 tot 2010.

Vele oude VWG en andere broedvogelonderzoeken, verslagen diverse rapporten en mededelingen zijn in het najaar/winter van 2014 op verzoek van de VWG De Bevelanden gedigitaliseerd door webbeheerder van KNNV-Vogelwerkgroep De Bevelanden.

Titel Jaar Auteur Pdf
Broedvogelinventarisatie Bokkegat 2010  Edward M.  Openen
Roodborsttapuit op de Bevelander
2009 Niels de S. Openen 
Zwarte Kraaien inventarisatie op Beveland 
2008 Niels de S.  Openen
Zomertortel inventarisatie op De Bevelanden  2007 Niels de S.  Openen 
Broedvogels van de Inlaag Coudorpe (Inlaag 2005)  2007-09 Mark H. en André H.  Openen
Broedvogels van de Schotsman  2006 Mark H. Openen
Broedvogels van de Schorren van Waarde  2006 Mark H.  Openen
Groene Spechten inventarisatie op Zuid-Beveland 2006  Niels de S.  Openen 
Goese Heggen Vogelinventarisatie 2007-10  Wim de W.  Openen 
Broedvogels van de Oosterschenge 2004  Mark H.  Openen
Weidevogels van de Kapelse moer 2004  Niels de S.  Openen 
Broedvogelsvan Westplaat Buitengronden Slikken 2004  Mark H.  Openen  
Broedvogels van Den Inkel 2003  Niels de S.  Openen  
Broedvogels van  de Schotsman-noord 2003  Mark H. en André H. Openen 
Broedvogels van de Hollandse Hoeve 2002  Mark H. Openen  
De Nachtegaal op de Bevelanden 2002  Mark H.  Openen  
Broedvogels van het Kapelse Bos  2001  Niels de S.  Openen  
Broedvogels van Noord- en Zuid-Beveland deel 1 2001  Niels de S. en Gerard R.  Openen  
Broedvogels van Noord- en Zuid-Beveland deel 2  2001  Niels de S. en Gerard R.   Openen
Broedvogels van de Inlaag Anna Friso SBB 2001  Piet de K.  Openen 
Broedvogels van het Poelbos 2000 Andre Hannewijk  2000  André H.  Openen 
Broedvogels van de Zak van Zuid-Beveland deel 1 2000  Mark H.  Openen  
Broedvogels van de Zak van Zuid-Beveland deel 2  2000  Mark H.  Openen 
Broedvogels van de Haringvreter Veerse Meer SBB 1999  Piet de K.  Openen 
Broedvogel van de hals van Zuid-Beveland atlasproject  1999  Mark H.  Openen  
Broedvogels van de Schotsman-Zuid 
1999  Mark. H. en André.  Openen 
Broedvogels Weidevogels in de Kapelse Moer- Zuid   1999  Wout B. †  Openen  
Mededeling Weidevogels in de Kapelse Moer Noord 1998  Wout B. †  Openen  
Broedvogels van de Schotsman-Noord 1998  Mark. H. en André H.  Openen  
Broedvogels van het Bokkegat 1998  1998  Edward M.   Openen  
Broedvogels van het Noordelijkdeel Schotsman  1998  André. H. en Mark H. Openen  
Mededeling Weidevogels in de Kapelse Moer Noord   1998  Wout B. †  Openen  
Vorstslachtoffers onder vogels in de winter 1996-97 Mark H.            Openen 
Mededeling inlagen van Noord-Beveland 1997 Mark H. en André H Openen
Mededeling Broedvogel-Inventarisatie Bokkegat 1997 Edward M. Geert v/d V. Openen
De Kemphaan KNNV inventarisatie Het Zwake deel 1 1994 Bernhard K.† en anderen Openen
De Kemphaan KNNV inventarisatie Het Zwake  deel 2  1994  Bernhard K.† en anderen   Openen  
De Kemphaan KNNV inventarisatie Het Zwake  deel 3 1994  Bernhard K.† en anderen Openen  
Kemphaan KNNV Beveland deel 5  1989 Bernhard K.† en anderen  Openen
Inventarisatie Rietput een inlaag op Zuid-Beveland deel 1 1988  Maarten J. en anderen Openen  
Inventarisatie Rietput een inlaag op Zuid-Beveland deel 2 1988 Maarten J. en anderen  Openen  
Kemphaan KNNV Beveland 1986 Bernhard K.† en anderen Openen
Kemphaan KNNV Beveland 1984 Bernhard K.† en anderen Openen
Kemphaan KNNV Beveland 1983 Bernhard K.† en anderen Openen
Inventarisatierapport De Hollandse Hoeve KNNV deel 1  1993 André H. en Adrie Oele Openen
Inventarisatierapport De Hollandse Hoeve KNNV deel 2 1983  André H. en Adrie Oele   Openen  
Industriespoorlijn Goes plantenwerkgroep Beveland 1982 Tonnie O. Openen
Kemphaan KNNV Beveland deel 1 1981 Bernhard K.† en anderen Openen
Inventarisatierapport KNNV deel Het Poelbos deel 1 1979-81  Bernhard K.† en anderen  Openen  
Inventarisatierapport KNNV deel Het Poelbos deel 2  1979-81  Bernhard K.† en anderen Openen  
Natuurbeschermingswacht N en Z Beveland Kwistenburg 1979  Jan J. Openen  

 

Lennart V. ©. rietzager.André H. en Adrie Oele

Deel deze pagina