Mark H. ©. kleine zilver en blauwe reigers Sloebos.
 
Kleine zilver en blauwe reiger info en verslagen.

Het gaat goed met de Kleine Zilverreiger.
Het gaat goed met de Kleine Zilverreiger in de Zeeuwse Delta. Resultaten uit de jaarlijkse midwintertellingen uitgevoerd in de maand januari laten jaarlijks een duidelijke stijging zien van de aantallen. Het Deltagebied wordt dan ook voor Nederland als het belangrijkste overwinteringsgebied in Nederland gezien (Nieuwsbrief Midwintertelling Zeeland, januari 2006). Ook op de bekende slaapplaatsen waar al jaren achtereen wordt geteld gaan de aantallen jaarlijks omhoog. In de wintermaanden zijn de aantallen relatief laag, maar in het najaar (eind augustus, september) worden op deze slaaplocaties de maximale aantallen bereikt.
 
Bekende slaapplaatsen van de Zilverreigers te tellen.
Sinds begin 2006 is er belangstelling getoond door verschillende tellers in het Deltagebied om mee te doen aan een simultaantelling met als doel minimaal 1x per maand simultaan de bekende slaapplaatsen van de Zilverreigers te tellen. 
Er is hierbij aangesloten op een telprogramma dat systematisch wordt uitgevoerd door de vogelwerkgroep Noord-West Vlaanderen. Er wordt hier geteld om de 14 dagen op de zaterdag- of zondagavond van juli t/m de laatste zaterdag in maart. De tellingen starten een uur voor zonsondergang en stoppen tot het donker is en geen activiteit meer waarneembaar is.
 
De resultaten worden na de tellingen kort uitgewerkt.
De resultaten worden na de tellingen kort uitgewerkt en naar de tellers opgestuurd. Vervolgens verschijnen de resultaten ook op deze website. Voor de telresultaten van Noord-West Vlaanderen verwijs ik naar de website van vogelwerkgroep aldaar: www.mergus.be
Resultaten eerder uitgevoerde tellingen staan elders op deze site.
Nadere informatie is verkrijgbaar bij André H. e-mail: Contact

Hieronder een overzicht van de slaapplaats telling van/voor reigers verzameld door André Hannewijk.
André is de coördinator slaapplaatstellingen voor reigers.
Zoals jullie zien worden er naast reigers (blauwe reigers, kleine - en grote zilverreigers), ook aalscholvers en zelfs lepelaars geteld.
Wilt er iemand een keertje mee gaan tellen met één van de tellers die misschien vlak bij jou in de buurt woont, geef dat aan André.
Of neem contact op met de betreffende teller.
De tellingen zijn in de maand december.
En mogelijk weet jij een slaapplaats die nog niet bekend is, geef dat dan door aan André Hannewijk.


Kleine zilver en blauwe reiger verslagen.

U kunt de verslagen bekijken in PDF formaat. Als u geen PDF-reader heeft dan kunt u die downloaden door hier te klikken                                                                    


 

Titel Jaar Auteur Pdf
  2018 André H. Openen
  2017 André H. Openen
  2016 André H. Openen
  2015 André H. Openen
  2014 André H. Openen
  2013 André H. Openen
  2012 André H. Openen
  2011 André H. Openen
  2010 André H. Openen
  2009 André H. Openen
  2008 André H. Openen
Overzicht tellingen slaapplaats Kleine Zilverreigers 
2006/07  André H.             Openen
Slaapplaatstellingen Zilverreigers 2006-2007
2006 André H.   Openen
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foto Cees L. ©. kleine zilverreigers Goese Golf.
 

Deel deze pagina