Aan de zuid-oostkant van Vriezenveen ligt een uniek natuurgebied, met veel moeite gered bij de ruilverkaveling. Het bezit een kwetsbare en bijzondere flora, door de KNNV afd. Twenthe in een rapport vastgelegd. Wordt nog verder bedreigd door diverse naburige ontwikkelingen als zandwinning en oprukkende intensieve agrarische activiteiten. In de wetenschappelijke mededelingen van de KNNV, Twente – natuurhistorisch deel 3, nr 43 mei 1962 wordt al een opsomming gemaakt van de bijzondere flora. Ook nu nog is de Fayersheide een heel bijzonder gebied. Veel van deze planten zijn door de inzet van Staatsbosbeheer en vrijwilligers nu ook nog terug te vinden.

 2013-07-13 bezocht een groep van de Plantensociologische Kring Nederland de Fayersheide. Hieronder een kort verslag van hun bevindingen als pdf. Om de Fayersheide te beschermen voor invloeden van de zandwinning is aan de westkant een Bufferzone ingericht. Hieronder is een pdf van het inrichtingsplan voor de bufferzone te bekijken. Uit ons archief blijkt dat onze KNNV in 1957 zich al sterk maakte om een grotere bufferzone aangelegd te krijgen om de Fayersheide te beschermen. En hieronder ook nog een kranten knipsel van 16 sept 1957 als pdf.

Ook vrijdag 7 december 1956 stond al een artikel in de Vriezenveense Courant. Het werd geschreven door de hoofdredacteur van de krant Herman Jansen (Miet'n Harman). Vooral hij heeft zich in die jaren via vele wegen enorm ingezet voor het behoud van Fayersheide.

Gezamenlijke landschapbeheer IVN-Almelo en KNNV-Vriezenveen.

Regelmatig is een groep actief met landschapbeheer. Uitstekend qua motivatie, weer en sfeer. Deze keer een gezamenlijke activiteit van IVN-Almelo en KNNV-Vriezenveen. Er werd veel gras/blad en berkenopslag verwijderd. De KNNV voert vooral kleinschalig beheerswerk uit om de flora zo goed mogelijk intact te houden en als het kan te verbeteren.

Helaas was de IVN werkgroep de laatste paar jaar niet meer actief, hopelijk slaagt het IVN er in nog weer een nieuwe groep actievelingen te mobiliseren die met handzaag en/op zeis/hark beheerswerk uitvoeren.

Gelukkig werd er wel een nieuwe groep, de Fayersheide Brigade, actief. Deze zaagt als beheerswerk met boomzagen het grove hout dat overlast geeft. De brigade werkt maandelijks op Fayersheide in de periode september t/m maart.

De bufferzone aan de kant van de zandwinplas werd in 2014 gerealiseerd. Deze percelen, deels verschraald, worden extensief begraasd. Vanaf de parkeerplaats is toen ook een wandelroute van 1,7 km. gerealiseerd zodat het gebied veel beter beleefbaar is. Ook heeft de wandelaar een fraai uitzicht vanaf het observatiepunt waar ook een enorme ploeg, gebruikt tijdens de ruilverkaveling,  een plek kreeg. Op een klein deel van de bufferzone wordt een natuurakker aangelegd met veel bloeiende en zaadvormende planten. Hiervan kan bijv. de Patrijs profiteren.

In 2017 wonnen de vrijwilligers  tijdens de jaarlijkse provinciale kapavond de “Gouden klomp”. Het prijzengeld werd besteed aan een fraaie zitbank, officieel geplaatst in oktober 2017. Zo kan iedere bezoeker op een prachtige plek even uitrusten en genieten van het prachtige kleinschalige landschap ter plaatse.

beeld van de buffer zone te zien gemaakt op 25 juni 2014 

Bekijk de Fayersheide eens in vogelvlucht  door op het plaatje te klikken gemaakt door Obed Borger Fotografie. www.obedborger.nl  Er is veel water op te zien, maar helaas zakt het op de meeste plaatsen in het voorjaar zeer snel weg.

Deel deze pagina