Foto Mark H. ©. kleine zilverreiger Borssele - Noordnol/Koelwaterinlaat Centrale.

Wegens “Corona” zijn diverse KNNV Bevelanden activiteiten aangepast, opgeschort of afgelast. Neem contact met de desbetreffende excursieleider op voor nadere informatie.


KNNV Vogelwerkgroep De Bevelanden.

                                                                                                    

  

KNNV Vogelwerkgroep De Bevelanden. 
VWG De Bevelanden is een werkgroep die is verbonden aan de Landelijke Koninklijke Nederlandse Natuurhistorische Vereniging. (K.N.N.V.), tegenwoordig vereniging voor veldbiologie genoemd. Wij vallen onder de KNNV afdeling De Bevelanden en hebben momenteel ca. 70 enthousiaste leden. U kunt op deze website informatie vinden over Vogelwerkgroep De Bevelanden.
Sinds begin februari 2019 valt deze website zoals ook de werkgroep ook onder de landelijke KNNV Nederland. 
Verder vindt u informatie over de subwerkgroepen en de activiteiten die plaatsvinden. U kunt de recente waarnemingen op de Bevelanden zien op Waarnemingen.nl en zelf waarnemingen en bijzondere waarnemingen insturen via e-mail naar: webmaster KNNV-VWG: Contact. Veel kijk- en leesplezier!

Ons werkgebied.
Ons werkgebied van de Vogelwekgroep de Bevelanden bestrijkt Noord - en Zuid Beveland en Neeltje Jans (inclusief het voormalig werkeiland Neeltje Jans) en omvat de gemeenten Noord-Beveland, Goes, Borsele, Kapelle en Reimerswaal. 
Wij werken met vele enthousiaste vrijwilligers en willen graag dat deze website een ontmoetingsplaats vormt voor iedereen die in vogels is geïnteresseerd.

Doel.

De Vogelwerkgroep organiseert gezamenlijke activiteiten om onze kennis over vogels en hun leefgebied te vergroten en stimuleert de belangstelling voor vogels met als inzet de bescherming van vogels en hun leefomgeving. Bij activiteiten valt te denken aan excursies, thema-avonden en inventarisaties of tellingen.Een aantal van deze activiteiten doen in nauwe samenwerking met en onder de coördinatie van Sovon Vogelonderzoek Nederla

                                                                                                       
             Bron: Waarnemingen.nl.                                                                     

Op deze homepaginapagina staan verwijzingen (linken) naar.

 1. Alle vogel waarnemingen op Waarnemingen.nl. op Noord-en Zuid-Beveland. Zeeland en Nederland.
 2. Excursie en activiteiten KNNV-VWG De Bevelanden. 
 3. Digitale Activiteiten Agenda. (Klik op foto's en logo)
 4. Laatse excursie's KNNV Afdeling Bevelanden. (Klik op foto's en logo)
 5. Alle KNNV-VWG activiteiten en excursie's. (Klik op logo)
 6. Digitale Activiteiten Agenda. (Klik op logo) 
 7. Alle KNNV Afdeling Bevelanden excursie's. (Klik op logo)
 8. Laaste vogel excursie's KNNV Vogelwerkgroep De Bevelanden. (Klik op foto)
 9. Foto van de maand. (Klik op foto)
 10. Prominente foto of filmpje. (Klik op foto)
 11. Laatste Verslagen en Mededelingen, daar kunt u zien wat er de laatste nieuws op de website te zien en te lezen is. 
 12. Jaarlijks terugkerende activiteiten.
 13. Copyright.

 

Excursie's KNNV-Vogelwerkgroep De Bevelanden.Logo. KNNV Vogelwerkgroep De Bevelanden.                                               

                                                                                 

                            

                                                                                                                                    

Excusisie's KNNV Afdeling Bevelanden.
Logo. KNNV Afdeling    Bevelanden     

Activiteiten.
Zie hier alle activiteiten. Onder meer in het kader van deze monitoring van SOVON organiseert de VWG de volgende jaarlijkse tellingen.

 • Slaapplaatstellingen Bruine en Blauwe Kiekendief info en verslagen.
 • Ganzen- en Zwanentellingen, vinden maandelijks plaats van september t/m maart.
 • Midwintertelling van Watervogels, vindt plaats midden januari.
 • Slaapplaatstellingen van Kleine Zilver en Blauwe Reigers.
 • Broedvogelinventarisaties van Steenuilen, Kerkuilen en Roofvogels.
 • Landelijk Soortonderzoek Broedvogels (LSB) van zeldzame en schaarse soortentellingen van Huiszwaluwen.
 • Blauwe Reigertellingen.
 • PTT tellingen Winterwogels.

Alle telgegevens worden gerapporteerd aan SOVON. 
Van sommige inventarisaties worden de gegevens gepubliceerd in menu ''ACTIVITEITEN'' (zie elders op deze website)


Excursie naar de slikken van de Heen op 21 september 2019.
Foto en verslag Rob J. ©. Zie verslag en vele andere excursie verslagen.

                                                                                            

Foto van de maand oktober. 
Foto Henri H. ©. Ringmussen en huismussen Locatie Rilland - Kreekrakpolder noord op 4 oktober 2020
Voorwaarden foto van de maand in te sturen. 

 

 

                                      

Prominente Foto of Film. 
Foto Piet de D. ©. Blauwborst locatie bij rietveld aan de Keihoogte weg Noord Beveland op 14 april 2018. Foto opsturen naar: Webmaster. Deze beoordeelt de foto's en filmpjes naar kwaliteit.                                                                        Laatste Verslagen en Mededelingen.  

Twee series foto's van vogels die bij de onderstaande foto's van de jaarlijks terugkerende activiteiten horen. 2e serie.Foto's ©.

Copyright.
Copyright van foto's en teksten berusten bij de fotograaf van de foto of bij de auteur van de betreffende tekst. Het is niet toegestaan teksten of foto's te publiceren zonder toestemming van de fotograaf of auteur. 
Webbeheer Bram K. Contact.

Deel deze pagina