De Zeeuwse paddenstoelenwerkgroep is een onderdeel van de Nederlandse Mycologische Vereniging. De Paddenstoelenwerkgroep van de KNNV-afdeling "De Bevelanden" maakt deel uit van deze Zeeuwse NMV-werkgroep en publiceert in het verenigingsblad "t Heelblaadje" haar jaarverslag.

Excursieprogramma Zeeuwse Paddenstoelenwerkgroep 2017

25 januari

Poelbos bij Goes

Op zoek naar de Rode Kelkzwam

Het Poelbos ligt net ten zuiden van ’S Heer Hendrikskinderen. De excursie begint om 12.30 uur op de parkeerplaats langs de Theuniswegeling.

Vertrek uit Goes om 12.15 uur aan de achterzijde van het station.

 

18 februari

Ritthemse Bos

Ook hier gaan we kijken of de Rode Kelkzwam nog steeds in grote getale aanwezig is.

Het Ritthemse Bos ligt bij het dorp Ritthem langs de Rammekensweg (parallelweg van de N6620. De excursie begint om 13.30 uur op de parkeerplaats bij het bos aan de westzijde (het dichtst bij het dorp)

Vertrek uit Goes om 13.00 uur aan de achterzijde van het station.

 

22 maart

De Piet (bij Arnemuiden)

Op zoek naar de eerste voorjaarspaddenstoelen.

We verzamelen op de parkeerplaats bij Haven de Piet langs de Muidenweg.

De excursie begint om 13.30 uur.

Vertrek uit Goes om 13.00 uur aan de achterkant van het station.

 

22 april

De Grevelingendam.

Aan de westzijde van de dam is een stuk aangeslibd en daarop is langzaam begroeiing ontstaan. In die begroeiing gaan we op zoek naar paddenstoelen.

De excursie vertrekt om 13.30 uur vanaf de meest zuidelijke parkeerplaats langs de dam.

Vertrek vanaf achterkant van het station Goes om 12.30 uur.

 

17 mei

Duinen bij Dishoek/Valkenisse

In de duinen bij Valkenisse ligt een voormalig waterwingebied. Nu is het  gebied een natuurgebied bestaande uit open terrein en duinen met struweel.                                                                                           De excursie begint om 13.30 uur op de parkeerplaats aan het einde van de Strandweg bij Dishoek. We vertrekken vanaf de achterzijde van station Goes om 12.45 uur.

 

26 augustus

 Ouwerkerk op Schouwen-Duiveland.

De excursie start om 13.30 uur op de parkeerplaats aan het eind van de Nieuwendijk en het begin van de Weg van de buitenlandse pers. Dit is aan de westzijde van het bos en nog voor het Watersnoodmuseum.

Vertrek uit Goes om 12.45 uur vanaf het P+R terrein bij station Goes.

 

13 september

Zeepeduinen

Het Zeepe bij Burgh Haamstede wordt bezocht. De excursie begint om 13.30 uur op de Vertonsweg bij de splitsing Nieuweweg/Moolweg. Parkeren in de berm.

Vertrek uit Goes om 12.45 uur vanaf het P+R terrein bij station Goes.

 

30 september

Braakman-Zuid

Bossen Braakman Zuid liggen ten zuiden van de N62 in de richting Philippine. Langs de Isabellaweg aan de rand van het bos is een parkerterrein.

Vertrek om 12.30 uur uit Goes (achterkant station). Aansluiten kan op de parkeerstrook na de tolpoortjes van de Westerscheldetunnel om ongeveer 12.50 uur.

De excursie start om 13.30.uur op de parkeerplaats langs de Isabellaweg

 

4 oktober

Boswachterij Westenschouwen

Excursie naar de Boswachterij Wesenschouwen.

De excursie start om 13.30 uur vanaf de excursieschuur van SBB aan de Kraaijensteinweg. Parkeren op de parkeerplaats bij de Rotonde van Westenschouwen.

We vertrekken om 12.45 vanaf het P+R terrein bij het station Goes.

 

11 oktober

Veerse Bos

Het Veerse Bos ligt ten westen van het dorp Veere langs het Veerse Meer. Tegenover de jachthaven gaat u de Landschuurweg op en we verzamelen bij het kampeerterrein. Vandaar rijden we gezamenlijk naar het excursieterrein.

Vertrek om 12.45 uur uit Goes Achterkant station). Verzamelen bij het kampeerterrein om 13.30 uur.

 

28 oktober

Zwarte Polder en Kievitenpolder

Deze twee gebieden liggen aan de Zeeuws-Vlaamse kust.

We verzamelen op het Tolplein om 11.00 uur net achter de tolpoortjes. Vandaar rijden we naar Nieuwvliet Bad. De excursie begint om 12.00 uur op een nog vast te stellen plaats.

 

8 november

Yerseke Moer

De excursie start om 13.00 uur.

Er zijn nog wat vraagtekens: Het vee moet eerst uit de Moer, anders geen excursie. Verder moet nog vergunning verkregen worden van de terreinbeheerder.

 

18 november

Dagexcursie naar Zeeuws-Vlaanderen.

Deze excursie wordt verzorgd door Ruud Lie en Henk Knibbeler.  Zij zullen het programma opstellen en iedereen informeren in het najaar.

 

22 november

Zeereepproject.

De NMV heeft een zeereepproject gestart waarbij de buitenste duinen en zeereep worden geinventariseerd op padden stoelen. Het gaat om zes soorten. Voor meer informatie zie de website van de NMV.

Wij gaan naar de buitenduinen van Oranjezon. De excursie begint om 12.00 uur op de parkeerplaats bij uitspanning Oranjezon (toegangsweg naar Oranjezon)

 

De slotbijeenkomst is dit jaar op 12 december, zoals gebruikelijk in het MEC De Bevelanden in het recreatiegebied De Hollandse Hoeve te Goes. De avond begint om 19.30 uur.

Deel deze pagina