Orchideeën zijn een beschermde en bedreigde plantengroep. De werkgroep en haar leden dragen dan ook de verantwoordelijkheid om zeer omzichtig met de planten in de natuur en gegevens van vindplaatsen om te gaan.

 

Alle leden dienen zich dan ook aan de volgende gedragscode te houden:

  • zich gedragen conform binnen- en buitenlandse wettelijke bepalingen ten aanzien van natuur-, soort- en biotoopbescherming
  • via de werkgroep verkregen informatie over orchideeënstandplaatsen niet te delen met derden
  • zich in de natuur voorzichtig en verantwoordelijk gedragen, ook bij het fotograferen

Deel deze pagina