ActiviteitenToon alle activiteiten »

De website is per 28 augustus 2020 bijgewerkt.

Afdelingsnieuws

Nieuw kwartaalbericht
Zo tegen het einde van de maand juli is kwartaalbericht nummer 2 uitgebracht. Ieder lid heeft via de mail en sommige leden via de post kennis kunnen nemen van dit bericht. Ook via deze website is het bericht alsmede alle voorgaande nummers te lezen. Ga via de tab 'Vereniging' naar het item 'Kwartaalberichten'. Selecteer daar het kwartaalbericht naar uw keuze.

Excursies Vlinderwerkgroep
Het is mogelijk dat op 12 september nog een nachtvlindertelling op de Kooiakkers plaatsvindt, doch dit is nog niet 100% zeker. De start zal daar dan zo rond 20.15 - 20.30 uur liggen. Nico is bereikbaar op telefoonnummer 06 53 46 01 07.

Aandacht voor de Kooiakkers
Op de Kooiakkers is de werkgroep Kooiakkers bijzonder actief om dat stukje terrein zodanig te onderhouden dat andere planten ook een kans krijgen daar te kunnen groeien en bloeien zonder dat de aldaar woekerende en dominante planten geheel het veld moeten ruimen.
Door de uitbraak van het Coronavirus is het beheer van de Kooiakkers de afgelopen periode een stuk lastiger geworden. Gelukkig kan nu het beheer weer volledig worden uitgevoerd met in achtneming van de Covid-19 maatregelen. Doch enige aandacht voor de Kooiakkers is zeker op zijn plaats. In het item Nieuws "Aandacht voor de Kooiakkers" treft u een soort oproep aan voor meer aandacht van de Kooiakkers. Ook onder Werkgroep Kooiakkers van het item "Vereniging" treft u informatie aan over de Kooiakkers waaronder de ligging van de Kooiakkers alsmede de indeling van het gebied op basis van de meest voorkomende planten.

 

Voorzichtige opstart van de werkgroepacitiviteiten.
Inmiddels zijn de werkgroepen weer begonnen hun activiteiten uit te voeren. Welke activiteiten het eerste aan bod komen staat onder de activiteitenrubriek hierboven op de homepage. Het is echter mogelijk dat door de blijvende onzekerheid rond het Covid-19 virus activiteiten toch worden geannuleerd. Normaal zal hierover per mail en op de website worden bericht, doch voor de zekerheid kunt u altijd bij de coördinatoren van de werkgroepen navraag doen omtrent de doorgang van de activiteit.

De Algemene Jaarvergadering
De Algemene Jaarvergadering van onze KNNV afdeling van 13 maart is geannuleerd in verband met de Corona uitbraak. Een nieuwe datum wordt geselecteerd zodra de Corona epidemie voorbij is. U zult hiervan per mail dan wel brief op de hoogte worden gesteld van de nieuwe datum. Ook zal die nieuwe datum op de website worden vermeld. Wel kunt u de documenten blijven lezen die betrekking hebben op deze vergadering.  
Uitnodiging jaarvergadering 2020,
Financieel overzicht 2019 en Begroting 2020,
Notulen Algemene ledenvergadering 22-03-2019,

Notulen extra Algemene ledenvergadering 29-03-2019 en
Het Jaarverslag 2019 KNNV afd. Zaanstreek-Waterland.   

Groene internetlinks
De landelijke KNNV heeft de Nieuwsbrief van augustus 2020 op haar website gepubliceerd. Via deze link kunt u direct die nieuwsbrief raadplegen.
Voor allen die in de flora van Nederland is geïnteresseerd wordt aangeraden eens op de website Flora van Nederland rond te neuzen. Druk op deze link om die website te bezoeken.
Ravon is een organisatie die zich richt op de bescherming van amfibieen, reptielen en vissen. De website van Ravon kan worden geraadpleegd door het activeren van deze link:www.ravon.nl.

Facebook
Klik op deze link en u wordt direct verbonden met de facebookstartpagina van onze afdeling.

Lid worden van KNNV Zaanstreek-Waterland voor slechts € 2,50 per maand 

Deel deze pagina