De website is per 3 juli 2020 bijgewerkt.

Afdelingsnieuws

Aandacht voor de Kooiakkers
Op de Kooiakkers is de werkgroep Kooiakkers bijzonder actief om dat stukje terrein zodanig te onderhouden dat andere planten ook een kans krijgen daar te kunnen groeien en bloeien zonder dat de aldaar woekerende en dominante planten geheel het veld moeten ruimen.
Door de uitbraak van het Coronavirus is het beheer van de Kooiakkers de afgelopen periode een stuk lastiger geworden. Gelukkig kan nu het beheer weer volledig worden uitgevoerd met in achtneming van de Covid-19 maatregelen. Doch enige aandacht voor de Kooiakkers is zeker op zijn plaats. In het item Nieuws "Aandacht voor de Kooiakkers" treft u een soort oproep aan voor meer aandacht van de Kooiakkers. Ook onder Werkgroep Kooiakkers van het item "Vereniging" treft u informatie aan over de Kooiakkers waaronder de ligging van de Kooiakkers alsmede de indeling van het gebied op basis van de meest voorkomende planten.

Plantentocht Wijk aan Zee
De Plantenwerkgroep organiseert onder de strikte Covid-19 voorwaarden op dinsdag 7 juli een plantentocht die start vanaf het beeldenpark "Een zee van Staal" aan de Bosweg in Wijk aan Zee. Het verzamelen is vooralsnog tussen 10 en 10.30 uur op het parkeerterrein nabij dat beeldenpark. We hopen een grote verscheidenheid aan (bloeiende) planten aan te treffen. Belangstellenden kunnen zich opgeven bij Ton Smit of Theo Willemsen. Hun mailadressen zijn respectievelijk tonsmit60@gmail.com en usertwoz@hotmail.com. Geef voor de zekerheid ook even het telefoonnummer door voor het geval de tijden (vanwege warmte) veranderen of dat de tocht op het laatste moment wordt afgezegd. 

Een koninklijke onderscheiding
Onze voorzitter Ton Smit is benoemd tot Lid in de orde van Oranje Nassau. Hierbij feliciteren wij hem met deze geweldige en zeer verdiende onderscheiding. Vanwege het Coronavirus zal het lintje op een later tijdstip worden uitgereikt.

Voorlopige schorsing alle werkgroepacitiviteiten.
Helaas kunnen we nog geen activiteiten vanwege dat virus gezamenlijk ondernemen. Blijf indien mogelijk onderwijl rondkijken en geef waarnemingen bijvoorbeeld door op waarneming.nl. Alle Zaanse waarnemingen zijn eenvoudig in te zien via https://zaanstreek.waarneming.nl/. Ook zou je een overzicht kunnen maken zoals een soortenlijst van je directe omgeving, het kilometerhok van je woonplek, of meedoen met het stoepplantjes onderzoek van Hortus Leiden. Zodra er duidelijkheid komt, kijken we of we weer wat kunnen plannen.

De Algemene Jaarvergadering
De Algemene Jaarvergadering van onze KNNV afdeling van 13 maart is geannuleerd in verband met de Corona uitbraak. Een nieuwe datum wordt geselecteerd zodra de Corona epidemie voorbij is. U zult hiervan per mail dan wel brief op de hoogte worden gesteld van de nieuwe datum. Ook zal die nieuwe datum op de website worden vermeld. Wel kunt u de documenten blijven lezen die betrekking hebben op deze vergadering.  
Uitnodiging jaarvergadering 2020,
Financieel overzicht 2019 en Begroting 2020,
Notulen Algemene ledenvergadering 22-03-2019,

Notulen extra Algemene ledenvergadering 29-03-2019 en
Het Jaarverslag 2019 KNNV afd. Zaanstreek-Waterland.   

Groene internetlinks
De landelijke KNNV heeft de Nieuwsbrief van juli 2020 op haar website gepubliceerd. Via deze link kunt u direct die nieuwsbrief raadplegen.
Voor allen die in de flora van Nederland is geïnteresseerd wordt aangeraden eens op de website Flora van Nederland rond te neuzen. Druk op deze link om die website te bezoeken.
Ravon is een organisatie die zich richt op de bescherming van amfibieen, reptielen en vissen. De website van Ravon kan worden geraadpleegd door het activeren van deze link:www.ravon.nl.

Facebook
Klik op deze link en u wordt direct verbonden met de facebookstartpagina van onze afdeling.

Lid worden van KNNV Zaanstreek-Waterland voor slechts € 2,50 per maand 

Deel deze pagina