De website is per 10 maart 2020 bijgewerkt.

Afdelingsnieuws

Kwartaalbericht
Onlangs is aan ieder lid van onze KNNV afdeling de nieuwste uitgave van het Kwartaalbericht 2020 verstuurd. Het is mogelijk dit bericht ook via deze website te lezen. Het betreffende kwartaalbericht is te vinden in het item "Kwartaalberichten" in de tab Vereniging.

Voorlopige schorsing alle werkgroepacitiviteiten.
In navolging van het advies van de landelijke KNNV zullen werkgroepactiviteiten voorlopig in de zomerperiode geen doorgang vinden. Informeer zonodig bij uw werkgroepcoordinator over de stand van zaken. Zodra verder nieuws over dit onderwerp komt, zal deze op de website worden gepubliceerd.

De Algemene Jaarvergadering
De Algemene Jaarvergadering van onze KNNV afdeling van 13 maart is geannuleerd in verband met de Corona uitbraak. Een nieuwe datum wordt geselecteerd zodra de Corona epidemie voorbij is. U zult hiervan per mail dan wel brief op de hoogte worden gesteld van de nieuwe datum. Ook zal die nieuwe datum op de website worden vermeld. Wel kunt u de documenten blijven lezen die betrekking hebben op deze vergadering.  
Uitnodiging jaarvergadering 2020,
Financieel overzicht 2019 en Begroting 2020,
Notulen Algemene ledenvergadering 22-03-2019,

Notulen extra Algemene ledenvergadering 29-03-2019 en
Het Jaarverslag 2019 KNNV afd. Zaanstreek-Waterland.   

Groene internetlinks
De landelijke KNNV heeft de Nieuwsbrief van april op haar website gepubliceerd. Via deze link kunt u direct die nieuwsbrief raadplegen.
Voor allen die in de flora van Nederland is geïnteresseerd wordt aangeraden eens op de website Flora van Nederland rond te neuzen. Druk op deze link om die website te bezoeken.
Ravon is een organisatie die zich richt op de bescherming van amfibieen, reptielen en vissen. De website van Ravon kan worden geraadpleegd door het activeren van deze link:www.ravon.nl.

Facebook
Klik op deze link en u wordt direct verbonden met de facebookstartpagina van onze afdeling.

Lid worden van KNNV Zaanstreek-Waterland voor slechts € 2,50 per maand 

Deel deze pagina