De website is per 27 november 2020 bijgewerkt.

Afdelingsnieuws

Natuurdag Noord Holland

De Noord-Hollandse Natuurdag gaat dit jaar helemaal digitaal. Iedereen kan de lezingen op zaterdag 19 december tussen 10:00 en 14:15 uur vanaf huis volgen. Er zijn maar liefst twaalf verschillende sprekers die over een uiteenlopend aantal natuuronderwerpen vertellen aan de hand van prachtige beelden. Het is noodzakelijk om u in te schrijven voor de Natuurdag op zaterdag 19 december 2020. Dat kan via www.landschapnoordholland.nl/natuurdag. Bel voor nadere informatie over deze dag met Johan Stuart, 06-53129644. Of stuur een mail naar j.stuart@landschapnoordholland.nl


Foto's van paddenstoelen
Iedereen kent Piet Brouwer als een enthousiaste natuurvorser. En alles wat hij mooi en interessant vindt, legt hij vast op de gevoelige digitale plaat. Onlangs heeft Piet een bezoek gebracht aan het gebied de Bleek. Hij is daar op zoek gegaan naar interessante paddenstoelen. En als hij op zoek gaat dan vindt hij ze ook. Uiteraard maakt hij dan weer van die hele mooie foto's. Deze foto's zijn te bewonderen in het item "Paddenstoelen in de Bleek" van het menu "Fotogallerij".

Plantenwerkgroep
Met o
nmiddellijke ingang zijn alle geplande binnen en buitenactiviteiten van de Plantenwerkgroep geannuleerd.

Vlinderwerkgroep
Met o
nmiddellijke ingang zijn alle geplande binnen en buitenactiviteiten van de Vlinderwerkgroep geannuleerd.

Kooiakkers
Met onmiddellijke ingang zijn alle werkzaamheden in opdracht van SBB gestopt. Zodra die situatie weer verandert zal dit op ondermeer deze website worden gemeld.

De Algemene Jaarvergadering
De Algemene Jaarvergadering van onze KNNV afdeling zal via internet en per mail worden afgewikkeld. Ieder lid heeft per mail of per brief vernomen dat zij op die wijze aan de jaarvergadering kan deelnemen. Tot 20 november kunnen vragen over de stukken worden ingezonden. Vervolgens wordt via Zoom op 10 december de jaarvergadering gehouden. Inlogcodes worden hiertoe naar de leden gezonden. Indien niet via Zoom kan worden gecommuniceerd kan een lid tot 10 december nog kenbaar maken akkoord of niet akkoort te gaan met de stukken van de jaarvergadering. Hieronder treft u de stukken m.b.t. de jaarvergadering.
Uitnodiging jaarvergadering 2020,
Financieel overzicht 2019 en Begroting 2020,
Notulen Algemene ledenvergadering 22-03-2019,

Notulen extra Algemene ledenvergadering 29-03-2019 en
Het Jaarverslag 2019 KNNV afd. Zaanstreek-Waterland.   

Groene internetlinks
De landelijke KNNV heeft de Nieuwsbrief van december 2020 op haar website gepubliceerd. Via deze link kunt u direct die nieuwsbrief raadplegen. De volgende link verwijst naar een extra gepubliceerde KNNV nieuwsbericht over de terublik op het KNNV weekend van de Veldbiologie oktober 2020.
Voor allen die in de flora van Nederland is geïnteresseerd wordt aangeraden eens op de website Flora van Nederland rond te neuzen. Druk op deze link om die website te bezoeken.
Ravon is een organisatie die zich richt op de bescherming van amfibieen, reptielen en vissen. De website van Ravon kan worden geraadpleegd door het activeren van deze link:www.ravon.nl.

Facebook
Klik op deze link en u wordt direct verbonden met de facebookstartpagina van onze afdeling.

Lid worden van KNNV Zaanstreek-Waterland voor slechts € 2,50 per maand 

Deel deze pagina