ActiviteitenToon alle activiteiten »

Nieuws

 

 

In memoriam Jan van Dijk

Vorige week ontvingen we het droevige bericht dat Jan van Dijk op eerste Paasdag geheel onverwacht aan een hartstilstand is overleden. Hij was op familiebezoek in Frankrijk.

Ongeloof was de eerste reactie: dat kon en dat mocht niet waar zijn. In de week voor Pasen troffen we  Jan nog bij diverse bijeenkomsten. 

Ontsteltenis en verslagenheid overvielen ons.

Jan was al sinds jaar en dag actief bezig met de natuur en dan in het bijzonder met de vogels in en rond Zwolle.

Al twintig jaar inventariseerde hij  met een groep enthousiastelingen alle broedgevallen van roofvogels en later ook uilen in de gemeente. In gedegen rapporten werd daarvan verslag gedaan. Ook was Jan  voorzitter van Werkgroep Roofvogels Nederland.

Daarnaast was hij zeer actief met het ringen van vogels en het organiseren van educatieve activiteiten voor kinderen, zoals braakballen pluizen. 

Veel energie stak hij ook in de bescherming van gierzwaluwen, huismussen en andere typische stadsvogels. Daarvoor onderhield hij goede contacten met woningbouwverenigingen en aannemingsbedrijven. Bij renovatie- en andere grote bouwprojecten pleitte Jan voor een 'natuur-inclusieve' aanpak, waarbij nestkasten en andere voorzieningen voor deze vogelsoorten  standaard worden opgenomen in de bouwplannen.

Dat alles leidde in 2013 tot de oprichting van de Stichting Avifauna Zwolle.

Vogelbescherming Nederland stelde Jan in hetzelfde jaar aan als stadsvogeladviseur.

Hij was ook een belangrijke initiator van het NatuurPlatform Zwolle waarin alle 'groene' vrijwilligersorganisaties in Zwolle samenwerken en de uiteenlopende activiteiten afstemmen.

Als geen ander kende Jan de landelijke en Europese regelgeving op het gebied van natuur en natuurbescherming. 

Daar waar  activiteiten in de stad of in het buitengebied van Zwolle in strijd met de wet-, of regelgeving waren en daardoor vogels en natuur konden schaden, sprong hij in de bres.

Verantwoordelijke instanties of personen werden aangesproken en gewezen op ongewenste gevolgen en mogelijke (juridische) consequenties.

Door zijn grote kennis en ervaring had Jan gezag en werden zijn adviezen dikwijls opgevolgd.

In zijn optreden was hij zeer vastberaden en vasthoudend, maar tegelijkertijd ook minzaam en met een groot gevoel voor redelijkheid. Vanwege deze eigenschappen werd hij alom hoog gewaardeerd en onlangs onderscheiden met de Groene Prijs 2018 van Zwolle.

Het overlijden van Jan is een groot verlies voor iedereen met een hart voor de natuur in Zwolle en ver daarbuiten.

Onze gedachten en deelneming gaan uit naar zijn vrouw, kinderen en familie.

namens het bestuur,

Dirk Maas, voorzitter

 

 

 

 

 

Welkom…

…op de website van de vereniging voor veldbiologie in Zwolle:      

Wij zijn een actieve natuurvereniging waar iedereen met hart voor de natuur zich thuis kan voelen: jong en oud, vrouw en man, amateur en beroeps, specialist en breed geïnteresseerd.

De drie pijlers: natuurstudie, natuurbeleving en natuurbescherming. Het motto: ‘Je geniet meer van de natuur als je er meer van weet’. We leren met en van elkaar.

Lees hier verder!

Er is een fotoalbum gemaakt om te genieten van mooie foto's van leden van de KNNV Zwolle. Heb jij foto's gemaakt mail dan even naar webmaster. Je ontvangt dan de inlog, wachtwoord en gebruiksaanwijzing van het Flickr-album KNNV Zwolle.

 

Deel deze pagina