Zomerprogramma Plantenwerkgroep KNNV-Zwolle 2017
 
Woensdag 10 mei: 19.00 -21.30 uur: op verzoek van Daan Vreugdenhil, boswachter bij Natuurmonumenten, gaan we evenals vorig jaar het Lierderbroek inventariseren op een aantal voor de SNL belangrijke soorten.
Verzamelen om 19.00 uur vóór de uitspanning "het Engelse werk" in het Engelse werk.
 
Zaterdag 13 mei: 9.00 - ± 16.00 uur: op verzoek van Jeroen Bredenbeek, boswachter bij Staatsbosbeheer, gaan we een gebiedje bij het Meppelerdiep inventariseren op een aantal voor de SNL belangrijke soorten.
     Verzamelen om 9.00 uur vóór de uitspanning "het Engelse werk" in het Engelse werk.
 
 Woensdag 17 mei: 19.00 -21.30 uur: ook nu gaan we naar het Lierderbroek (zie 10 mei).
Verzamelen om 19.00 uur vóór de uitspanning "het Engelse werk" in het Engelse werk.
 
 Woensdag 24 mei: 19.00 -21.30 uur: op verzoek van Brechje Rijkens, specialist ecologie en waterkwaliteit bij Waterschap Drents Overijsselse Delta, gaan we het buitentalud van de dijk over een lengte van 3 x 200m. inventariseren bij Langenholte.
Verzamelen om 19.00 uur vóór de uitspanning "het Engelse werk" in het Engelse werk.
 
Zaterdag 27 mei: 7.00 - ± 18.00 uur:   op aanwijzing van Michiel Poolman van Landschap Overijssel gaan we naar Duitsland ten zuiden van Osnabrück, ongeveer 2 uur rijden vanaf Zwolle.
We gaan naar de Silberberg die ten noordwesten van Hagen am Teutoburgerwald gesitueerd is en ten noordoosten van Natrup-Hagen. Het is een klein kalkgraslandje in een bosgebied met veel soorten orchideeën en andere kalkminnende soorten.
Verder naar het zuidwesten ligt het plaatsje Lengerich met de nodige dagbouwgroeves. Een groeve wordt nog gebruikt, de andere groeves zijn niet meer in gebruik. Een van de groeves die niet meer in gebruik is kan je vanaf de weg gemakkelijk in en hier groeit onder andere Hondskruid en Soldaatje. Zie ook:
Verzamelen om 7.00 uur vóór de uitspanning "het Engelse werk" in het Engelse werk. Vergeet je paspoort niet!
 
Woensdag 31 mei: 19.00 -21.30 uur: wederom op verzoek van Brechje Rijkens, specialist ecologie en waterkwaliteit bij Waterschap Drents Overijsselse Delta, gaan we het binnentalud van de dijk over een lengte van 3 x 200m. inventariseren bij Olst.
Verzamelen om 19.00 uur vóór de uitspanning "het Engelse werk" in het Engelse werk.
 
Zaterdag 3 juni: 9.00 - ± 16.00 uur: we gaan weer naar het gebiedje bij het Meppelerdiep (zie 13 mei).
 Verzamelen om 9.00 uur vóór de uitspanning "het Engelse werk" in het Engelse werk.
 
Zaterdag 24 juni: 9.00 - ± 16.00 uur: evenals vorig jaar gaan we op verzoek van Jeroen Bredenbeek, boswachter bij Staatsbosbeheer, De Stadsgaten bij Hasselt inventariseren.
 Verzamelen om 9.00 uur vóór de uitspanning "het Engelse werk" in het Engelse werk.
 
Zondag 2 juli: 8.00 -± 17.00: op verzoek van Marjet Hooft, beleidsadviseur ecologie bij Waterschap Drents Overijsselse Delta, gaan we de Baarlerhoek (Oerdijk118) en de Gooiersmars (Starinkweg 1) bij Deventer inventariseren.
Verzamelen om 8.00 uur vóór de uitspanning "het Engelse werk" in het Engelse werk.
 
Woensdag 5 juli: 19.00 -21.30 uur: op verzoek van Michiel Poolman van Landschap Overijssel gaan we een graslandje aan de voet van de Vechtdijk inventariseren.
Verzamelen om 19.00 uur vóór de uitspanning "het Engelse werk" in het Engelse werk. 
 
Woensdag 19 juli: 19.00 -21.30 uur: wederom op verzoek van Michiel Poolman van Landschap Overijssel gaan we een waterberging langs de spoorlijn Zwolle-Meppel bij de Maatgravenweg inventariseren.
Verzamelen om 19.00 uur vóór de uitspanning "het Engelse werk" in het Engelse werk.
 
Zaterdag 22 juli: 9.00 - ± 16.00 uur: we gaan weer naar De Stadsgaten bij Hasselt (zie 24 juni).
     Verzamelen om 9.00 uur vóór de uitspanning "het Engelse werk" in het Engelse werk.
 
Zaterdag 5 augustus: 9.00 - ± 16.00 uur: we gaan weer naar De Stadsgaten bij Hasselt (zie 24 juni).
Verzamelen om 9.00 uur vóór de uitspanning "het Engelse werk" in het Engelse werk.
 
 
Organisatie van alle excursies: Elja van Dongen (038-3762696 / 06-23334743) en Brunhilde Reicher (038-4221228)
 
 
Tot ziens bij de excursies!
Elja en Brunhilde.
 
 

Deel deze pagina