Voorjaar 2018

Opgave KNNV.VWGZwolle@gmail.com graag uiterlijk voor 19:00 de dag voor de excursie (vrijdag of zaterdag) opgeven of telefoon Jur Furda 06-51 28 05 38

Zaterdag 3 februari Brouwersdam, Neeltje Jans en Plompe toren

 Te verwachten soorten: IJseenden, zwarte zee-eenden, duikers, zaagbekken (middelste en grote) Kleine Zilverreiger, Periode geschikt voor zeevogels.

Excursie leider Jur Furda

Vertrek 7:30 terug 18:00

Kosten 16 a 21 euro voor niet chauffeurs afhankelijk van het aantal deelnemers

Vertrek parkeerplaats Vitens

Agenda 18 feb landelijke Roofvogeldag in Meppel

Zaterdag  17 maart Oostvaardersplassen, Oostvaarder veld,  Praambult, Jan van der Boschpad, Lepelaarplassen.

Te verwachten soorten: Zeearend, Blauwe Kiekendief, putters, groenlingen, holen duiven, eenden soorten

Vertrek 8:30 terug 17:00

Kosten 11 a 13,50 euro voor niet chauffeurs afhankelijk van het aantal deelnemers

Vertrek parkeerplaats Vitens

Zondag 1 april  Arkenheem polder, Harderbroek, Kapiteinshut (bij Veluwe randmeer)

Te verwachten soorten: Weidevogels grutto’s (mogelijk IJslandse),  tureluurs, kemphanen, de laatste wintergasten nonnetjes en brilduikers die dan ook kunnen baltsen, Krooneend, verschillende ganzensoorten

Excursie leider Jur Furda

Vertrek 8:30 terug 16:00

Kosten 5 a 7 euro voor niet chauffeurs

Vertrek parkeerplaats Vitens

Zaterdag 28 april Auken en Bramen, Wieden (oost en west wetering, nieuwe natuurontwikkeling)

Te verwachten soorten: Weidevogels, lepelaars purperreigers, zilverreigers, roodborsttapuiten, snorren, blauwborsten, watersnippen, kiekendieven,

Excursie leider Jur Furda

Vertrek 8:30 terug 16:00

Kosten 5 a 7 euro voor niet chauffeurs

Vertrek carpoolplek A28  Vertrek 8:30 terugkeer 16:00

Zaterdag 12 Mei  Wandelexcursie Westerveldse Bos en Noorderkolk

Gecombineerde libellen en vogelexcursie

Te verwachten soorten: Nachtegaal Zangvogels, Spechten, boomklevers, ijsvogel,

Verschillenden Eenden,
Wandelen, kijken en luisteren naar de aanwezige soorten

Excursieleiders Jur Furda en Ruben Winter

Verzamelen 10:00 parkeerplaats Atletiek Vereniging PEC Urksteeg

Terugkeer 15:00

Geen kosten

Zaterdag 19 mei wandelexcursie Reestdal 10 km wandelen duur 3 a 4 uur

Vertrek carpoolplek A28 bij Berkum 8:30 terugkeer 16:00

Kosten 5 euro a 7 euro

Te verwachten soorten: Weidevogels, boomleeuwerik, geelgors, boompieper, grauwe klauwier, Boomvalk, Roodborsttapuit,  havik.

Excursieleider Radboud Echten

Agenda 25/27 mei KNNV weekend Schiermonnikoog

Zondag 17 juni excursie Zwillbrocker Venn

Dag excursie

Te verwachten soorten: Europese flamingo’s en andere flamingo soorten,  Kiekendieven  en Geoorde futen,  eenden soorten

Meerijkosten afhankelijk van aantal passagiers 15 euro

Vertrek 8:30 terug 18:00.

Excursie leider Jur Furda

Zondag 1 juli  excursie Dannermeer  en Zuidlaardermeer, Onnerpolder en de Onlanden

Dag excursie

Te verwachten soorten:
Kiekendieven, Geoorde futen,  Witwangstern, Witvleugelstern en rallen
Meerijkosten afhankelijk van aantal passagiers 15 a 17 euro

Vertrek 8:30 Vertrek carpoolplek A28 bij Berkum over de vecht terug 18:00.

Excursie leider Jur Furda

 

 

Deel deze pagina