Excursieprogramma Vogelwerkgroep
 
Opgave KNNV.VWGZwolle@gmail.comgraag uiterlijk voor 19:00 de dag voor de excursie (vrijdag of zaterdag) opgeven of telefoon Jur Furda 06-51 28 05 38
 
 
Zaterdag  18 maart Oostvaardersplassen, Oostvaardersveld,  Praambult, Jan van der Boschpad, Lepelaarplassen.
Te verwachten soorten: Zeearend, Blauwe Kiekendief, putters, groenlingen, holen duiven, eenden soorten
Vertrek 8:30 terug 17:00
Kosten 10 a 12,50 eurovoor niet chauffeurs afhankelijk van het aantal deelnemers
Vertrek parkeerplaats Vitens
 
Zondag 2 april  Arkenheempolder, Harderbroek, Kapiteinshut (bij Veluwe randmeer)
Te verwachten soorten: Weidevogels grutto’s (mogelijk ijslandse),  tureluurs, kemphanen,de laatste wintergasten nonnetjes en brilduikers die dan ook kunnen baltsen, Krooneend, verschillende ganzensoorten
Excursie leider Jur Furda
Vertrek 8:30 terug 16:00
Kosten 5 a 7 euro voor niet chauffeurs
Vertrek parkeerplaats Vitens
 
Zaterdag 22 april Auken en Bramen, Wieden (oost en west wetering, nieuwe natuurontwikkeling)
Te verwachten soorten: Weide vogels, lepelaars purperreigers, zilverreigers, roodborsttapuiten, snorren, blauwborsten, watersnippen, kiekendieven,
Excursie leider Jur Furda
Vertrek 8:30 terug 16:00
Kosten 5 a 7 euro voor niet chauffeurs
Vertrek carpoolplek A28  Vertrek 8:30 terugkeer 16:00
 
Zondag 30 april  Excursie Engelse werk Park en plas
Te verwachten soorten: Zangvogels, Spechten, boomklevers, ijsvogel,
Verschillenden Eenden,
Wandelen, kijken en luisteren naar de aanwezige soorten
Excursieleider Cor Kauw
Verzamelen 7:30 voor de restaurant Engelse werk
Terugkeer 11:30
Geen kosten
 
Zaterdag 27 mei wandel excursie Reestdal 10 km wandelen duur 3 a 4 uur
Vertrek carpoolplek A28 8:30 terugkeer 16:00
Kosten 5 euro a 7 euro
Te verwachten soorten: Weide vogels, boomleeuwerik, geelgors, boompieper, grauwe klauwier, Roodborsttapuit,  havik.
Excursieleider Radboud Echten
 
Zaterdag 17 juni excursie Dannermeer  en Punt van Reide, Reiderland
Dag excursie
Te verwachten soorten: Grauwe Kiekendief en Blauwe Kiekendief, Boomvalk, Geoorde futen,  witwangstern en rallen
Mee rijkosten afhankelijk van aantal passagiers 15 a 17 euro
Vertrek 8:30 terug 18:00.
Excursie leider Jur Furda
 

 
 
 
 

Deel deze pagina