Excursie najaar 2019

Zaterdag 22 juni excursie Onnerpolder, Oosterpolder, Zuidlaardermeer en Dollard, Breedbaardpolder, Punt van Reide, Reiderland

Te verwachten soorten: Grauwe Kiekendief en Blauwe Kiekendief, Boomvalk, Geoorde futen, Witwangstern en rallen
Reiskosten afhankelijk van aantal passagiers 17 euro
Vertrek 8:30 Parkeerplaats Vitens
terug 18:00.
Opgeven uiterlijk vrijdagavond voor 19:30
knnv.vwgzwolle@gmail.com of telefonisch 06 51 28 05 38
Excursieleider: Jur Furda

 

Zondag 25 augustus: Fochtelooerveen, en Diependal (bij Oranje)
Vertrek 9:00 Parkeerplaats Vitens
Terugkeer 16:00
Wat verwachten we daar?
Roodborsttapuiten, Wulpen, Kraanvogels, Boompiepers,
Geelgorzen, Roodhalsfuut, Geoorde Fuut, Dodaars, Fuut.
Excursieleiding Cor Kauw telefoon 06 29 13 89 44
Kosten 10 euro voor niet chauffeurs.
Graag opgeven uiterlijk vrijdagavond bij Cor Kauw (corkauw@ziggo.nl)

 

Zondag 8 september: Excursie naar Vossemeer, Kampereiland (Jan Nap uitkijktoren), Beulakerpolder
Vertrek 9:00 Parkeerplaats Vitens
Terugkeer 16:00
Kosten 6 Euro voor niet chauffeurs
Wat verwachten we daar?
Mogelijke soorten Visarend, Zeearend, Reuzenstern. Pijlstaarteenden
Excursieleider: Jur Furda
Opgeven uiterlijk vrijdagavond voor 19:30
knnv.vwgzwolle@gmail.com of telefonisch 06 51 28 05 38

 

Zaterdag 5 oktober: Excursie naar Texel
Vertrek 7:30 Parkeerplaats Vitens
Terugkeer 19:00
Overtocht = auto en inzittenden = 26 euro
voor boot en vervoer
Wat verwachten we daar?
Mogelijke soorten: Zee trek, Kleine Zilverreigers, Steltlopers, doortrekkers
Excursieleider: Jur Furda
Opgeven uiterlijk vrijdagavond voor 19:30
knnv.vwgzwolle@gmail.com of telefonisch 06 51 28 05 38
Excursieleider: Jur Furda

 

Zondag 3 november: excursie naar Diepholtz
Vertrek 7:30 Parkeerplaats Vitens
Terugkeer 22:00
Kosten 20 euro (exclusief eten in Diepholtz hooguit 15 euro)
Voordat we terugkeren, gaan we iets eten restaurant bij het Italiaans restaurant La Villetta
in Diepholtz
Verwacht Duizenden kraanvogels en andere vogels
Excursieleider: Jur Furda
Opgeven uiterlijk vrijdagavond voor 19:30
knnv.vwgzwolle@gmail.com of telefonisch 06 51 28 05 38

 

Zaterdag 7 december: Excursie Lauwersmeer
Vertrek 8:30 Parkeerplaats Vitens
Terugkeer 17:00
Kosten 15,00 euro
Plekken: Ezumakeeg Noord en Zuid; Bantpolder; Lauwersoog, Jaap Deensgat
Verwachte soorten: Bonte Strandlopers, Grote zaagbekken, middelste zaagbekken, ·brandgans, slechtvalk, Zeearend, kolgans, rotgans, smienten, pijlstaarten
Opgeven uiterlijk vrijdagavond voor 19:30
knnv.vwgzwolle@gmail.com of telefonisch 06 51 28 05 38
Excursieleider: Jur Furda

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deel deze pagina