Het doel van de Natuurbeschermingscommissie (Nbc) is het beschermen van de natuur in Zwolle en de omliggende gemeenten, het stimuleren van natuurontwikkeling en het bevorderen van het draagvlak voor het behoud van de biodiversiteit.

De Nbc volgt de plannen van provincies, waterschap, gemeenten en terreinbeheerders in de regio en spreekt daar zo nodig op in.

Samenwerking
De Nbc werkt daarbij zo mogelijk samen met:
- Landschap Overijssel;
- Natuurvereniging IJsseldelta Kampen;
- Natuur en Milieu Overijssel;
- Natuurmonumenten;
- Milieuraad Zwolle;
- Ravon;
- Staatsbosbeheer;
- Vogelbescherming Nederland.

Kijk voor meer info op de archief van de  Nbc.

Contactpersoon:  Dirk Maas (0529-427225)

 

 

Deel deze pagina